123RF

KRAUM – nowoczesna edukacja medyczna odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa

Udostępnij:
Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych rozpoczęła prace nad rekomendacjami i listą dobrych praktyk dla zapewnienia odpowiedniej jakości kształcenia na kierunkach medycznych. Częścią tych działań jest konferencja poświęcona jakości kształcenia i dydaktyki, która odbywa się 21 kwietnia we Wrocławiu.
Kto będzie nas leczył? Odpowiedź na to pytanie jest najważniejszym wyzwaniem systemu ochrony zdrowia. Jest też zadaniem, przed którym stoi środowisko akademickie w Polsce. Jak przygotować pracowników ochrony zdrowia do pracy w nieprzewidywalnym i nieustannie zmieniającym się otoczeniu? W jakie najistotniejsze kompetencje muszą być wyposażeni? Jak zbalansować potrzeby ilościowe i jakościowe?

Rektorzy uczelni zrzeszonych w Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) dostrzegają problem deficytu kadr medycznych i wynikającą z tego konieczność zwiększenia kształcenia w tym zakresie. Od kilku lat systematycznie rośnie liczba studentów przyjmowanych na uczelnie medyczne. Jednocześnie uruchomieniem kierunku lekarskiego zainteresowanych jest coraz więcej uczelni niemedycznych, w tym również zawodowych. W związku z tym pojawiają się obawy o jakość kształcenia w takich miejscach.

W związku z tym KRAUM rozpoczął prace nad rekomendacjami i listą dobrych praktyk dla zapewnienia odpowiedniej jakości kształcenia na kierunkach medycznych. Częścią tych prac jest poświęcona jakości kształcenia i dydaktyki konferencja „Nowoczesna edukacja medyczna odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa”, która odbywa się 21 kwietnia we Wrocławiu.

– Organizując konferencję, chcieliśmy stworzyć przestrzeń do dyskusji, by po raz kolejny przypomnieć, jak złożonym procesem jest zapewnienie odpowiedniej jakości kształcenia przyszłych lekarzy. Kwestią, na którą nieustannie będziemy zwracać uwagę, jest też akademickość nauczania medycyny – podkreśla przewodniczący KRAUM, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marcin Gruchała.

– Aby rozmowy były maksymalnie efektywne, włączamy w nie szerokie grono interesariuszy. Obok środowiska akademickiego obecni są przedstawiciele samorządów zawodów medycznych, organizacji pacjenckich, jak również Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Jest to doskonała okazja, by omówić przygotowywane przez zespół pod kierownictwem prof. Agnieszki Zimmermann, prorektor ds. jakości kształcenia GUMed, rekomendacje, tworzone, by jak najlepiej przygotowywać absolwentów kierunków medycznych do wykonywania odpowiedzialnego zawodu.

Zdaniem rektorów uczelni medycznych szkoły wyższe, które prowadzą kierunek lekarski, powinny dawać studentowi możliwość poruszania się w środowisku, w którym powstaje wiedza medyczna, i korzystania z odpowiedniej infrastruktury laboratoryjnej i szpitalnej.

Prof. Zbigniew Gaciong, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zwraca uwagę na złożoność procesu kształcenia na kierunkach medycznych: – Warunków zapewnienia wysokiej jakości kształcenia na kierunkach medycznych jest wiele. To przede wszystkim doświadczona kadra akademicka, która reprezentuje wysoki poziom dydaktyczny i naukowy. Bardzo ważne, żeby nauczyciele akademiccy byli zaangażowani w pracę naukową, bo to jest niejako automatyczny mechanizm powodujący rozwój zawodowy. Niezwykle istotne jest zaplecze kliniczne i możliwość praktykowania medycyny przy łóżku pacjenta. Bez dostępnej bazy klinicznej nauczanie medycyny nie jest możliwe. Inicjatywa KRAUM stworzenia standardów nauczania medycyny, które byłyby obowiązujące dla uczelni pragnących otwierać kierunki medyczne, jest niezwykle cenna. Z jednej strony istnieje silna potrzeba zasilenia kadr medycznych w Polsce, a z drugiej – nie możemy sobie pozwolić na obniżenie jakości nauczania – mówi.

– Podpisanie umowy ze szpitalem, który nawet zatrudnia wielu dobrych lekarzy, nie oznacza automatycznie, że ci lekarze będą chcieli uczyć i będą wiedzieli, jak przeprowadzić proces dydaktyczny. Nauczanie medycyny jest bowiem bardzo trudne i wymagające. Jednocześnie nie chcemy, by opracowane przez nas kryteria były zaporowe. Naszym celem nie jest blokowanie możliwości kształcenia. Jesteśmy częścią większego systemu. Obserwujemy sytuację i widzimy potrzeby, którym Ministerstwo Zdrowia, a ostatnio także Ministerstwo Edukacji i Nauki starają się przeciwdziałać. Zapewnienie kadr dla systemu ochrony zdrowia to zagadnienie absolutnie fundamentalne i czujemy się za to odpowiedzialni jako uczelnie medyczne. Mając tego świadomość, chcemy zastanowić się, jak zabezpieczyć jakość tej edukacji, byśmy wszyscy mieli pewność, że za kilkanaście lat Polaków leczyć będą dobrze przygotowani specjaliści – podkreśla prof. Piotr Ponikowski, rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Konferencję „Nowoczesna edukacja medyczna odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa” patronatem objęły: Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Polska Komisja Akredytacyjna.

Wydawnictwo Termedia reprezentuje Marzena Sygut, która poprowadzi panel „Nowoczesna edukacja” (przewodniczący prof. Robert Zymliński).
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.