Wyślij
Udostępnij:
 
 

Nie ma prostej recepty na poprawę stanu systemu opieki zdrowotnej

Źródło: AL
Autor: Aleksandra Lang |Data: 04.12.2018
 
 
Bez rozwiązania problemu niedoboru kadr medycznych i poszerzenia kompetencji lekarza POZ i lekarza medycyny pracy nie zbudujemy stabilnego systemu, który zapewni bezpieczeństwo zdrowotne Polaków – przekonywała Anna Rulkiewicz, prezes Związku Pracodawców Medycyny Prywatnej, podczas ministerialnej debaty „Wspólnie dla zdrowia”.
AOS i POZ wobec systemowych zmian
29 listopada w Łodzi odbyła się kolejna debata z cyklu „Wspólnie dla zdrowia” – tym razem pod hasłem "Własność, Zarządzanie, Odpowiedzialność". Podczas jednego z paneli dyskusyjnych omówiono m.in. miejsce POZ i AOS w systemie opieki zdrowotnej. Adam Kozierkiewicz, ekspert w ochronie zdrowia i Andrzej Zapaśnik z Polskiej Fundacji Opieki Zintegrowanej we wprowadzeniu do dyskusji zaprezentowali założenia będące punktem wyjścia do dalszej rozmowy. Zidentyfikowali tym samym kluczowe wyzwania stojące obecnie przed polskim systemem: ograniczony zakres koszyka świadczeń, niedobór sił i środków, „białe plamy” na mapie Polski oraz problemy biurokracji i złożonego środowiska prawno-fiskalnego.
Odpowiedzią na te wyzwania ma być rozwój modelu podstawowej opieki zdrowotnej w kierunku medycyny rodzinnej, poprawa finansowania, wzmocnienie roli profilaktyki zdrowotnej, integracja wewnątrz- i międzysektorowa, informatyzacja, standaryzacja sposobu udzielania świadczeń oraz rozwój badań naukowych i szkoleń dla personelu medycznego.

POZ i medycyna pracy w systemie

Czego powinna zatem dotyczyć strategia ochrony zdrowia w obszarze podstawowego zabezpieczenia zdrowotnego? Na ten temat podczas konferencji dyskutowali Anna Rulkiewicz, Prezes Związku Pracodawców Medycyny Prywatnej, Urszula Jaworska z Fundacji Urszuli Jaworskiej, Jacek Krajewski z Porozumienia Zielonogórskiego, Elżbieta Rucińska-Kulesz z Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Paweł Żuk z Centrum Medyczno-Diagnostycznego w Siedlcach oraz Waldemar Malinowski z Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych.
Uczestnicy dyskusji zgodnie zauważyli, że świadczeniodawcy napotykają szereg problemów
w związku z niepewnością kontraktowania i brakiem spójnej wizji dalszego rozwoju POZ czy umiejscowienia AOS w systemie. Konieczne jest jasne określenie roli lekarza POZ nie tylko w odniesieniu do medycyny naprawczej, lecz także profilaktyki, ponieważ to właśnie ten lekarz jest najbliżej pacjenta i jego rodziny – podkreślano.
Bardzo ważne, by w podstawowym zabezpieczeniu zdrowotnym profilaktyka nie była tylko nośnym hasłem na sztandarach a faktycznym elementem systemu. W tym zakresie niewykorzystany jest zarówno lekarz POZ, jak i medycyny pracy - przekonywała Anna Rulkiewicz, Prezes Grupy LUX MED oraz Związku Pracodawców Medycyny Prywatnej. Strategia dla POZ powinna przede wszystkim scalać priorytety i zmobilizować do wspólnego działania na rzecz pacjenta – dodała.

Kolejna debata pod hasłem „Wspólnie dla zdrowia” odbędzie się już 17 stycznia 2019 r. w Lublinie.
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe