Wyślij
Udostępnij:
 
 
Nowe rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
 
Działy: Polecamy
W listopadzie wydano rozporządzenie w sprawie realizacji recept farmaceutycznych lub zapotrzebowań w aptekach szpitalnych i zakładowych podległych Ministrowi Sprawiedliwości oraz wydawania produktów leczniczych z tych aptek. Prezentujemy formularze w formacie PDF zamieszczone jako załączniki do tego aktu prawnego.
Rozporządzenie zostało wydane przez Ministra Sprawiedliwości 21 listopada 2016 r. i określa:

1) sposób realizacji recept farmaceutycznych lub zapotrzebowań,
2) sposób sporządzania leku recepturowego lub aptecznego,
3) sposób wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych,
4) wzór zapotrzebowania na zakup produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych,
5) sposób i tryb ewidencjonowania recept farmaceutycznych i zapotrzebowań oraz wzór ewidencji recept farmaceutycznych i zapotrzebowań – w aptekach szpitalnych i zakładowych podległych Ministrowi Sprawiedliwości.

Dz.U. 2016, poz. 1960

Załącznik 1

Zapotrzebowanie zbiorcze na produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne

Załącznik 2

Zapotrzebowanie imienne na produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne

Załącznik 3

Ewidencja recept farmaceutycznych

Załącznik 4

Ewidencja zapotrzebowań apteki

Służba Zdrowia
> Apteki szpitalne
 
© 2017 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe