Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Pierwsza konferencja Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych dotyczyła leczenia nikotynizmu

Autor: Monika Stelmach |Data: 30.04.2020
 
 
Według szacunków z powodu chorób będących wynikiem palenia umiera w Polsce ok. 100 tys. osób rocznie. Podczas konferencji „Palenie papierosów w obliczu pandemii COVID-19 - dlaczego należy bezwzględnie zaprzestać palenia. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych" eksperci dyskutowali na temat metod leczenia nikotynizmu.
Tematem pierwszej konferencji (29 kwietnia) powołanego pod koniec marca br. Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych było palenie papierosów, skutki oraz sposoby na wspieranie pacjenta w walce z nałogiem. Spotkanie ekspertów w warunkach epidemii przeprowadzono online.

Obecnie pali jedna czwarta społeczeństwa, czyli co 3 dorosły mężczyzna i co 5 kobieta. Co prawda, liczba ta systematycznie spada, ale w Polsce nadal jest wysoka w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi, czy wieloma krajami Europy. Jednocześnie leczenie nikotynizmu jest trudne. Badania pokazują, że nawet 80 proc. osób wraca do nałogu po pewnym okresie abstynencji nikotynowej.

Według szacunków z powodu chorób będących pośrednim lub bezpośrednim wynikiem palenia umiera w Polsce ok. 100 tys. osób rocznie. Nałóg tytoniowy uznawany jest za jednostkę chorobową zaliczaną do zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania.

Eksperci zastanawiali się nad czynnikami skutecznego rzucenia palenia. Leczenie powinno być wieloetapowe i przede wszystkim polegać na pracy ze specjalistami, w tym z psychologiem. W pewnym stopniu może też pomóc zmiana stylu życia: ograniczenie spożywania kawy i alkoholu, wprowadzenie ruchu. Nie bez znaczenia jest wsparcie najbliższego otoczenia. Innym sposobem jest używanie produktów, które w początkowej fazie zastępują nikotynę przyjmowaną w postaci spalania tradycyjnych papierosów, czyli farmakoterapię, e-papierosy i systemy podgrzewania tytoniu. Przy czym produkty te powinny być stosowane przejściowo i nie stanowić zmiany formy palenia, by pozostać w nałogu, ale ułatwić pozbycia się nikotynizmu.

O Polskim Towarzystwie Chorób Cywilizacyjnych
Dr hab. Filip M. Szymański z I Katedry i Kliniki Kardiologii UCK WUM objął stanowisko prezesa nowopowołanego Towarzystwa. Swoją funkcję, podobnie jak inni przedstawiciele władz PTChC, będzie pełnił przez 6 lat. Członkiem zarządu głównego organizacji została prof. Małgorzata Olszewska z Katedry i Kliniki Dermatologicznej UCK WUM, sprawująca także funkcję Prodziekan ds. Studenckich III - IV roku Wydziału Lekarskiego oraz Anna E. Płatek z Katedry i Zakładu Patologii Ogólnej i Doświadczalnej, która objęła stanowisko sekretarza Zarządu.

Głównymi celami PTChC są: profilaktyka i zwalczanie chorób cywilizacyjnych oraz promocja i ochrona zdrowia w tym zakresie. Działanie Towarzystwa obejmuje także upowszechnianie wiedzy o postępach w diagnozowaniu i leczeniu chorób cywilizacyjnych wśród lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia, a także inicjowanie i wspieranie badań naukowych w dziedzinie chorób cywilizacyjnych oraz krajowej i międzynarodowej wymiany naukowej. Celem Towarzystwa jest również współdziałanie z parlamentem, administracją państwową, samorządową, mediami oraz innymi podmiotami i organizacjami w usprawnianiu opieki medycznej w Polsce oraz współudział w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych kadry medycznej (lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia) w zakresie chorób cywilizacyjnych.
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe