Wyślij
Udostępnij:
 
 
iStock

Polityka lekowa – eksperci mają głos

Autor: Iwona Konarska |Data: 14.05.2021
 
 
Zapraszamy na rozpoczynającą się dzisiaj I edycję międzynarodowej konferencji „Priorities and challenges in Polish and European drug policy” (tłumaczoną na język polski), w której wezmą udział specjaliści z zakresu ochrony zdrowia, wybitni klinicyści oraz europarlamentarzyści i przedstawiciele międzynarodowych organizacji związanych z medycyną. Obrady odbywają się 17 i 18 maja.
Porównamy, przedyskutujemy, wyciągniemy wnioski – wszystko to w niezwykle ciekawej sytuacji, gdy będziemy mogli skonfrontować polskie doświadczenia z rozwiązaniami wprowadzonymi w innych krajach. Dostęp do innowacyjnych leków w Polsce to jeden z trudnych tematów, gdzie nie ma łatwych rozwiązań, szczególnie gdy w wielu dziedzinach, cytując jednego z panelistów, świat nam ucieka.

Jesteśmy pewni, że dwudniowa konferencja stworzy warunki do wielowątkowej dyskusji i da szansę na wypracowanie rozwiązań pozwalających realizować lokalne i globalne potrzeby polityki lekowej. Jak zapewnił jeden z uczestników: „w tej konferencji będę uczestniczył od początku do końca, właśnie po to, żeby nie stracić żadnego wątku z burzy mózgów".

Pierwszego dnia podczas paneli międzynarodowych padnie pytanie, jak skutecznie refundować przełomowe terapie w neurologii, onkologii, chorobach rzadkich i chorobach cywilizacyjnych. Zaprezentujemy również:
- przykłady najlepszych praktyk w opiece nad pacjentami onkologicznymi;
- europejskie systemy opieki nad pacjentami z chorobami cywilizacyjnymi;
- wyzwania związane z dostępem do leków - znaczenie polityki cenowej i refundacyjnej.

Wykład w sesji inauguracyjnej o przejrzystości cen na rynkach europejskich wygłosi prof. Walter Van Dyck z Vlerick Business School, Centrum Zarządzania Opieką Zdrowotną oraz Obszarem Zarządzania Technologią i Operacjami. Jest on także współzałożycielem Funduszu Strategii Leków Personalizowanych na Wydziale Nauk Farmaceutycznych KU Leuven w Belgii.

Eksperci międzynarodowi to: Herb Riband, konsultant ds. opieki zdrowotnej opartej na wartościach ze Szwajcarii, założyciel InnAxx Consulting, Sarah Rickwood, wiceprezes IQVIA, międzynarodowej firmy obsługującej połączone branże technologii informatycznych i badań klinicznych, dr Andrzej Ryś, dyrektor ds. Systemów Zdrowotnych, Produktów Medycznych i Innowacji w Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej, prof. Natacha Bolanos, regionalny menedżer w Lymphoma Coalition Europe i koordynator w Harmony Alliance T-cell Lymphoma Consortium, członek komisji ds. europejskich przy EHA (European Hematology Association),

Drugi dzień będzie poświęcony w całości polityce lekowej w Polsce w wybranych obszarach terapeutycznych z omówieniem wyzwań, przed jakimi stoi Ministerstwo Zdrowia.

Podczas sesji zostaną poruszone m. in. tematy związane polską polityką lekową, profilaktyką CMV, diagnostyką i dostępem do leczenia chorób nowotworowych, priorytetami w polityce lekowej w obszarze onkohematologii i onkologii, a także wyzwaniami dotyczącymi polityki lekowej w obszarze chorób rzadkich.

- Warto przede wszystkim zastanowić się, dla kogo jest system refundacyjny, jakim celom służy i odpowiedzieć sobie na pytania, czy Ministerstwo Zdrowia w swoich nowych pomysłach proceduralnych pamięta o tych celach i o swojej misji. Mamy nadzieję, że tak – mówi Bogna Cichowska-Duma, dyrektor generalna Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA. I dodaje, że dostęp do leczenia zgodnego z międzynarodowymi wytycznymi jest marzeniem wszystkich uczestników systemu ochrony zdrowia.

Zapraszamy na debatę o marzeniach, ale i o realiach.

Program konferencji dostępny jest na stronie wydarzenia: termedia.pl/drugpolicy
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe