Wyślij
Udostępnij:
 
 
„Priorytety w Ochronie Zdrowia 2020" odbędą się 16 stycznia 2020 roku w Zamku Królewskim w Warszawie

Program „Priorytetów w Ochronie Zdrowia 2020"

Autor: Wojciech Jankowski |Data: 09.12.2019
 
 
16 stycznia w Zamku Królewskim w Warszawie spotkają się przedstawiciele medycyny, administracji państwowej i samorządowej, parlamentarzyści, menedżerowie podmiotów leczniczych, reprezentacja samorządów zawodowych i organizacji pacjentów. Wspólnie będą dyskutować o najważniejszych zadaniach w ochronie zdrowia na 2020 rok. Wiemy już jakie tematy zostaną omówione podczas „Priorytetów w Ochronie Zdrowia 2020".
W ramach konferencji odbędzie się kilkanaście dyskusji panelowych o zróżnicowanej tematyce, obejmującej zarówno politykę zdrowotną, organizację, finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia, jak również terapie w wybranych dziedzinach medycyny oraz dostępność świadczeń opieki zdrowotnej.

„Priorytety w Ochronie Zdrowia 2020" rozpoczną się o godz. 9 sesją inauguracyjną dotyczącą wyzwań zdrowotnych i makroekonomicznych dla systemu ochrony zdrowia na rok 2020. Po debacie ekspertów na uczestników czeka dwanaście paneli. Część z nich odbędzie się w Sali Wielkiej, część w Sali Koncertowej i Sali Trzeciej.

Program paneli, które odbędą się w Sali Wielkiej:
- 10:10-11:10 - Czy stabilne i przewidywalne prawo może stać się priorytetem w ochronie zdrowia?
Raport Komitetu Farmaceutycznego AMCHAM przy wsparciu Pracodawców RP: „Zdrowa Legislacja”,
- 11:20-12:20 - Podsumowanie programu MZ dotyczącego leczenia udaru,
- 12:50-13:50 - Priorytety w obszarze neonatologii,
- 14:00-15:00 - Priorytety w obszarze onkohematologii i onkologii,
- 15:00-16:00 - Personalizacja leczenia w obszarze chorób autoimmunologicznych.

Program paneli, które odbędą się w Sali Koncertowej:
- 10:10-11:10 - Rak płuca pod lupą – Premiera raportu specjalnego The Economist (EIU),
- 11:20-12:20 - Cyfryzacja i informatyzacja sektora zdrowia,
- 12:50-13:50 - Rozliczmy się! O oszczędnościach płynących ze szczepień ochronnych,
- 14:00-15:00 - Rola sektora prywatnego w polskim systemie ochrony zdrowia,
- 15:00-16:00 - Medycyna personalizowana. Adherence jako kolejny rozdział w Value Based Healthcare,
- 16:10-17:00 - Polityka lekowa, RTR.

Program paneli, które odbędą się w Sali Trzeciej:
- 11:20-12:20 - Podstawowa Opieka Zdrowotna. Sieć szpitali.

Udział w konferencji to możliwość dyskusji nad przyszłą organizacją systemu ochrony zdrowia w Polsce. Zachęcamy do rejestracji, która dostępna jest na stronie: www.termedia.pl/Konferencje/r?e=1131&l=1.

Uczestnictwo jest bezpłatne, ale liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji o konferencji: www.termedia.pl/Konferencja-Priorytety-w-Ochronie-Zdrowia-2020-Intro,1131,8010.html.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe