Wyślij
Udostępnij:
 
 
Przetoki przewodu pokarmowego - nowa książka Wydawnictwa Termedia
 
Działy: Polecamy
Jeszcze w XX wieku powstanie przetoki przewodu pokarmowego było równoznaczne z nieuniknioną śmiercią. Poznanie patofizjologii przetok oraz wprowadzenie do medycyny szeregu nowoczesnych technologii pozwoliło chirurgom uzyskać skuteczne narzędzia do ich leczenia. Nakładem Wydawnictwa Termedia ukaże się wkrótce ważna monografia poświęcona tej tematyce.
Monografia Wydawnictwa Termedia pt. „Przetoki przewodu pokarmowego” pod redakcją Tomasza Banasiewicza, Adama Bobkiewicza, Dominika A. Walczaka oraz Grzegorza Wallnera jest potrzebną pozycją w literaturze z zakresu chirurgii. To pierwsza publikacja na ten temat w języku polskim, kompleksowy podręcznik traktujący o istotnym problemie chirurgicznym, jakim są przetoki, przedstawiony przez doświadczonych specjalistów z Polski.

- Jednym z najpoważniejszych i stale aktualnych problemów w chirurgii układu pokarmowego są nieszczelności zespoleń. Niezależnie od poziomu przetoki czy typu nieszczelności, tj. przełykowe, żołądkowe, jelitowe, przewodowo-jelitowe, rozwój towarzyszących powikłań septycznych i zaburzenia metaboliczne stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia operowanych pacjentów. Oczywiście istnieją odrębności patofizjologiczne, różna jest manifestacja kliniczna, klasyfikacje i zmienne ryzyko negatywnych konsekwencji przetok i nieszczelności zespoleń na szyi, w śródpiersiu czy jamie otrzewnej - czytamy w książce recenzję prof. Grzegorza Wallnera, konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii ogólnej.

Książka zawierająca ponad czterdzieści rozdziałów stanowi obszerne kompendium przydatnej i aktualnej wiedzy dotyczącej praktycznie wszystkich aspektów przetok przewodu pokarmowego, występujących od przełyku po anorektum, o rozmaitej etiologii oraz u osób z różnych grup wiekowych – pisze w przedmowie honorowej prof. Stanley J. Dudrick, jeden z najwybitniejszych światowych chirurgów, wynalazca metody odżywiania pozajelitowego, która jest nazywana jednym z trzech największych osiągnięć chirurgii XX wieku.

Zamówić książkę można TUTAJ
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe