Wyślij
Udostępnij:
 
 
Szczecin - miasto nie tylko wody, ale i... serca
 
Działy: Polecamy
Przez trzy dni, w czterech salach Hotelu Radisson Blu najlepsi eksperci będą prowadzić sesje z zakresu: kardiochirurgii, kardiochirurgii dziecięcej i torakochirurgii. Zbliża się najważniejsze spotkanie praktyków tych specjalności.
Znamy już niemal wszystkie zaplanowane wykłady IX Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów, który odbędzie się 21-23 czerwca 2018 r. w Szczecinie. Do 7 maja obowiązują niższe opłaty na to wydarzenie.
- Komitet Naukowy przygotował ambitny i ciekawy program, który ogniskuje się na najbardziej aktualnych, często nie do końca rozstrzygniętych zagadnieniach, co powinno zaciekawić zarówno doświadczonych specjalistów, jak i przede wszystkim nasze młode pokolenie, którego wiedza i umiejętności leżą nam szczególnie na sercu - zachęca do udziału w Kongresie prof. Tomasz Grodzki, prezes Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów.

- Przez trzy dni, bardzo intensywnie będziemy przybliżać problematykę nowoczesnej kardiotorakochirurgii, kardiochirurgii i intensywnej terapii. Co obiecujemy? Obok sesji plenarnych warsztaty szkoleniowe i intelektualną energię. Zapewniamy, że Szczecin będzie miejscem przyjacielskich rozmów i… bliskości wody - dodaje prof. Marian Zembala.

Potwierdzeniem słów prof. Zembali, znanego miłośnika żeglarstwa, jest zaplanowana na Kongresie, obecność gościa specjalnego Aleksandra Doby, zdobywcy Atlantyku.

Nie sposób wymienić wszystkich interesujących zagadnień ujętych w programie, ale uczestnicy będą mogli posłuchać m.in. o TAVI jako szansie i wskazaniu dla chorych objawowych, starszych, trudnych, wysokiego ryzyka zdyskwalifikowanych do leczenia konwencjonalnego AVR przez TAVI TEAM. Pojawi się także temat niedomykalności mitralnej. Lekarze biorący udział w spotkaniu dowiedzą się również o mechanicznym wspomaganiu krążenia i transplantacji serca u dzieci.

Prawdziwą intelektualną ucztę szykują znamienici praktycy: prof. Marian Zembala, prof. Marek Jemielity oraz prof. Edyta Płońska-Gościniak, którzy podzielą się doświadczeniem odnośnie wąskiego pierścienia aortalnego. Odpowiedzą na pytanie jak zapobiec zjawisku niedopasowania po implantacji różnych typów protez zastawki aortalnej.

To tylko wybrane zagadnienia Kongresu. Program szczegółowy dostępny na stronie wydarzenia.
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe