Techniki single-cell w V edycji Omics Data Science

Udostępnij:
Już 13 listopada startuje rekrutacja na kolejną edycję kursu Omics Data Science – Bioinformatyka i Analiza Wielkoskalowych Danych Biomedycznych. Organizatorem zajęć jest Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.
– W programie kursu Omics Data Science integrujemy wiedzę i umiejętności praktyczne z podstawowych języków programowania oraz nauk biologicznych, z zaawansowanymi badaniami multiomicznymi. Zajęcia z analizy danych wysokoprzepustowych w genomice, transkryptomice, epigenomice, metagenomice, proteomice oraz metabolomice prowadzą badacze używający wspomnianych metod w codziennej pracy naukowej. Do piątej edycji kursu dołączyliśmy również techniki single-cell, coraz powszechniej używane w badaniach biomedycznych – informuje dr Katarzyna Suski-Grabowski, kierownik kursu Omics Data Science, adiunkt w ICM UW.

Piąta edycja kursu odbędzie się w Warszawie, od 17 lutego 2024 r. do 31 stycznia 2025 r. Pierwszym etapem rekrutacji jest rejestracja kandydatów poprzez stronę internetową: https://omicsdatascience.icm.edu.pl/. Zapisy trwają od 13 listopada do wyczerpania limitu 24 miejsc. Zajęcia będą prowadzone w formie stacjonarnej.

Program kursu jest podzielony na dwa semestry i obejmuje ponad 200 godzin lekcyjnych wykładów i ćwiczeń, z naciskiem na zajęcia praktyczne.

W pierwszym semestrze będą wykładane podstawy badań wysokoprzepustowych w medycynie i podstawy informatyki niezbędne do obliczeń wysokoprzepustowych.

W drugim semestrze będą prowadzone wykłady i ćwiczenia z dziedzin omicznych. Słuchacze są zobligowani do 30 godzin pracy własnej z określonych przedmiotów praktycznych, w grupach 4–5-osobowych pod nadzorem wykładowców.

Organizatorem kursu jest Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Jednostka prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe oparte na modelowaniu matematycznym, symulacjach komputerowych oraz obliczeniach wielo- i wielkoskalowych. W obszarze usług typu High Performance Computing (HPC) i usług chmurowych ICM wspomaga użytkowników z całej Polski aktywnie korzystających z superkomputerów i infrastruktury obliczeniowej, sieciowej oraz przechowywania wielkich danych.

W naukach biologicznych i medycznych działalność ICM obejmuje m.in.:
  • zastosowanie sztucznej inteligencji, wizualizacji i analizy obrazowej w diagnostyce medycznej;
  • epidemiologię i geografię zdrowia oraz modelowanie przebiegu epidemii (model epidemiologiczny ICM);
  • identyfikację czynników genetycznych aktywacji syndromu PIMS (paediatric multisystem inflammatory syndrome);
  • metody informatyczne, aplikacje i API w bioinformatyce i genomice;
  • systemy uczenia maszynowego i selekcji w biologii.


Kurs Omics Data Science – Bioinformatyka i Analiza Wielkoskalowych Danych Biomedycznych przez cztery pierwsze edycje był realizowany we współpracy z Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie w ramach projektu: „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka (EDUGEN)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POWER). ICM był partnerem merytorycznym, odpowiedzialnym za przygotowanie i przeprowadzenie kursu.

Więcej informacji na stronie omicsdatascience.icm.edu.pl.
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.