Archiwum

Ważna jest silna międzysektorowa współpraca w obszarze zdrowia psychicznego

Udostępnij:

- Żaden pojedynczy sektor nie jest w stanie sprostać wyzwaniom związanym ze zdrowiem psychicznym. Ważna jest bardzo silna współpraca międzysektorowa - powiedziała dr Nino Berdzuli, przedstawicielka WHO i dyrektor Biura Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce. 

  • W piątek, 7 czerwca, zakończyło się dwudniowe Narodowe Forum Zdrowia Psychicznego
  • Celem wydarzenia było omówienie i wypracowanie konsensusu w sprawie procesu opracowywania i wdrażania kompleksowego Międzysektorowego Programu Działań na rzecz Zdrowia Psychicznego
  • Forum było współorganizowane przez Ministerstwo Zdrowia i Biuro Krajowe WHO w Polsce

Dr Berdzuli, specjalna wysłanniczka WHO ds. działań na rzecz uchodźców z Ukrainy w państwach przyjmujących zwróciła uwagę, że Narodowe Forum Zdrowia Psychicznego pozwala na współpracę w bardzo ważnym aspekcie dla polskiego społeczeństwa i rządu. - Chodzi o transformację systemu zdrowia psychicznego i zapewnienie, że obywatele Polski mają równy dostęp do wysokiej jakości usług opieki psychiatrycznej - powiedziała.

Przedstawicielka WHO o środowiskowej opiece psychiatrycznej

Dr Berdzuli zwróciła uwagę, że w Polsce podjęto już działania w zakresie przekształcania systemu opieki zdrowia psychicznego, szczególnie w kontekście pilotażu Centrów Zdrowia Psychicznego, którego celem jest przejście do opieki środowiskowej z zapewnieniem skoordynowanych świadczeń.

Wskazała, że uczestnicy forum dyskutowali m.in. o tym, jak zwiększyć skalę takiego podejścia do opieki psychologicznej, o wnioskach wyciągniętych z wdrożenia środowiskowego modelu opieki i jak dalej udoskonalać system, aby zapewniał wysoką jakość usług opieki psychiatrycznej wszystkim obywatelom Polski. - Oczywiście w tym momencie środowiskowa opieka psychiatryczna jest projektem pilotażowym, ale wśród uczestników (Narodowego Forum Zdrowia Psychicznego - PAP) panuje konsensus i zgoda co do tego, że musi ona stać się krajowym modelem świadczenia opieki w zakresie zdrowia psychicznego - zaznaczyła.

Berdzuli wskazała, że ważnym wnioskiem z forum jest konieczność międzysektorowej debaty w kontekście zdrowia psychicznego. Zwróciła uwagę, że pojedynczy sektor nie jest w stanie sam sprostać wyzwaniom w tym obszarze i ważna jest bardzo silna współpraca międzysektorowa. Wyjaśniła, że każdy sektor może mieć własne instrumenty czy narzędzia, które powalają sprostać wyzwaniom w obszarze zdrowia psychicznego. Jednocześnie, jak tłumaczyła, musi istnieć wspólne porozumienie, konsensus jak sobie z nimi radzić.

- Bardzo ważne jest posiadanie mechanizmu strukturalnego dla tej współpracy, tak aby istniała stała wymiana informacji, stała koordynacja wspólnych inicjatyw, które każdy sektor podejmuje - zaznaczyła.

Oceniła, że bez takich mechanizmów strukturalnych, bez prawodawstwa, które musi być wdrożone, by umożliwić różnym sektorom koordynację, współpracę i dzielenie się danymi, bardzo trudno będzie osiągnąć zamierzone cele, które pozwolą poradzić sobie z tak złożonym aspektem, jakim jest zdrowie psychiczne.

Kluczowe priorytety polskiego systemu ochrony zdrowia psychicznego

Narodowe Forum Zdrowia Psychicznego skupia się na kluczowych priorytetach polskiego systemu ochrony zdrowia psychicznego. Dotyczą one m.in. transformacji systemu ochrony zdrowia psychicznego w kierunku modelu opieki środowiskowej, zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, współpracy międzysektorowej w ramach ochrony zdrowia psychicznego czy modelów finansowania i ekonomicznych aspektów ochrony zdrowia psychicznego z perspektywy polskiej.

W forum brali udział przedstawiciele ministerstw (m.in. Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji Narodowej), organizacji międzyrządowych i międzynarodowych (np. UNHCR, UNICEF, IOM), organizacji zrzeszających podmioty realizujące świadczenia z zakresu zdrowia psychicznego czy stowarzyszeń specjalistów zdrowia psychicznego. 

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.