123 RF

Webinar: Przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu dla szpitali i infrastruktury zdrowotnej

Udostępnij:

Jak zmniejszyć zużycie energii, zwiększyć efektywność energetyczną, przygotować się na przerwy w dostawie prądu, a także dlaczego warto zastosować w szpitalach odnawialne źródła energii? Na te i inne pytania odpowiedzą eksperci w trakcie seminarium internetowego, którego organozatorem jest JASPERS Networking Platform we współpracy z Komisją Europejską.

Eksperci skupieni wokół platformy wiedzy JASPERS ukończyli projekt, którego celem było zrozumienie, jakie podejścia i rozwiązania dotyczące działań w zakresu dostosowania do zmian klimatycznych są najefektywniejsze dla infrastruktury zdrowotnej. Zdobyta wiedza ma znaleźć zastosowanie w przyszłych projektach Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Komisji Europejskiej.

Zanim do tego dojdzie, eksperci zdecydowali się podzielić zdobytą wiedzą z menedżerami placówek ochrony zdrowia, lekarzami i wszystkimi zainteresowanymi podczas seminarium internetowego, które odbędzie się 2 lipca 2024 r. w od 10.00 do 12.00 na JASPERS Networking Platform.

Chęć wzięcia udziału w wydarzeniu należy zgłaszać 1 lipca 2024 r. o godz. 12.00.

Dlaczego warto wziąć udział w webinarze?

Dotychczasowe podejście do zabezpieczenia przed zmianami klimatycznymi skupiało się na analizie wymagań prawnych dla projektów finansowanych ze środków unijnych. Brakowało przy tym oceny dotychczasowych doświadczeń, która uwzględniałaby wnioski uzyskane bezpośrednio od interesariuszy i operatorów sektora zdrowia podczas wdrażania przedsięwzięć klimatycznych.

Obecny projekt przedstawia konkretne wyniki przedsięwzięć w zakresie zmniejszenia zużycia energii, zwiększenia efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii, dzięki którym szpitale mogą zwiększyć odporność na ewentualne przerwy w dostawie prądu i gwałtowne zjawiska pogodowe oraz zapewnić lepszą izolację termiczną, która tworzy bardziej przyjazne warunki pracy i zmniejsza koszty chłodzenia i ogrzewania.

W trakcie seminarium przedstawione zostaną:

  • wyniki projektów realizowanych przez szpitale w zakresie zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i zwiększenia odporności na zagrożenia klimatyczne,
  • zintegrowane podejście do łagodzenia skutków zmian klimatu i adaptacji do tych zmian w infrastrukturze ochrony zdrowia,
  • studium przypadków, które pokażą, że dekarbonizacja infrastruktury zdrowotnej jest możliwa do osiągnięcia.  

Wyniki projektu JASPERS zostały ujęte w postaci wytycznych obejmujących następujące obszary:

  1. Zatrudnianie personelu odpowiedzialnego za kwestie zmian klimatycznych,
  2. Kryteria zielonych zamówień na towary i usługi dla infrastruktury zdrowotnej,
  3. Zapotrzebowanie na energię i efektywność energetyczna,
  4. Potencjalne korzyści z adaptacji do zmian klimatycznych,
  5. Opracowanie planu działań klimatycznych.  

Sesja pytań i odpowiedzi

Zgodnie z zapowiedzią organizatorów webinar odbędzie się w języku angielskim. W jego trakcie uczestnicy będą mieli możliwość udziału w sesji pytań i odpowiedzi, a także dzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi z tematami webinaru. Aby wziąć aktywny udział w dyskusji, należy przed wydarzeniem wypełnić kwestionariusz dostępny w formularzu rejestracyjnym online. W trakcie wydarzenia omówione zostaną pytania przesłane przed webinarem.

Ramowy program webinaru:

10.00–10.15 Przywitanie i przedstawienie JASPERS

Massimo Marra, Principal Advisor, Capacity Building Coordinator, JASPERS, EIB Sebastian

Hyzyk, Head of Small Businesses and Innovation Advisory Division, JASPERS, EIB

10.15–10.40 Zwiększanie wiedzy na temat środków przeciwdziałania zmianie klimatu w szpitalach i infrastrukturze zdrowotnej

Sergio Carpano Neuschuler, Climate and Environmental Expert

Small Businesses and Innovation Advisory Division, JASPERS, EIB

10.40–11.00 Doświadczenia szpitala: zmniejszenie zapotrzebowania na energię w Helsinki Bridge Hospital

Jani Walkama, Environmental Manager Real Estate and Facilities

Environment Agency, HUS Helsinki University Hospital

11.00–11.15 W kierunku zielonych zamówień: postępy w zakresie środków niwelujących problem

Francesco Barone-Ardesi, Associate Professor of Public Health

CRIMEDIM – Center for Research and Training in Disaster Medicine, Humanitarian Aid, and Global Health, Università del Piemonte Orientale in Novara – Italy

11.15–11.35 Doświadczenia szpitala: Zestaw narzędzi do planu zarządzania emisją dwutlenku węgla w szpitalu w Walencji

Maria José Mora, Innovation Manager. The Department of Health Xativa – Ontinyent, Valencia, Spain

11.35–11.50 Sesja pytań i odpowiedzi

Wszyscy wykładowcy

11.50–12.00 Podsumowanie

Sebastian Hyzyk, Head of Small Businesses and Innovation Advisory Division, JASPERS, EI

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.