Wyślij
Udostępnij:
 
 
Wizja zdrowia za 5-10 lat? Eksperci przybliżą możliwe scenariusze
 
Działy: Polecamy
W rankingach Europejskiego Konsumenckiego Indeksu Zdrowia, Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc. Sytuacja polskiej opieki zdrowotnej wymaga zdecydowanej poprawy i przeorganizowania, ale przede wszystkim wizji. Jakie są scenariusze rozwoju systemu ochrony zdrowia za 5-10 lat? O tym już wkrótce na konferencji "Wizja zdrowia. Diagnoza i przyszłość - foresight medyczny”, która odbędzie się 3 października 2017 roku w Warszawie. Rejestracja trwa.
Konferencja "Wizja zdrowia. Diagnoza i przyszłość - foresight medyczny" to nowy projekt Wydawnictwa i redakcji "Menedżera Zdrowia", w który zaangażowani są eksperci z wiodących klinik w kraju, prezesi towarzystw medycznych i konsultanci krajowi. W Radzie Naukowej nie brakuje „gorących nazwisk” gwarantujących wysoki poziom merytoryczny. Zaproszenie do jej grona przyjęli: prof. Maciej Banach, prof. Marek Brzosko, prof. Piotr Czauderna, prof. Leszek Czupryniak, prof. Jarosław Fedorowski, prof. Jacek Fijuth, prof. Tomasz Grodzicki, Anna Janczewska-Radwan, prof. Tomasz Kostka, Andrzej Mądrala, prof. Tomasz Zdrojewski, prof. Zbigniew Żuber.

Przedsięwzięcie to zostało zainspirowane wymianą doświadczeń i rozmowami przeprowadzanymi na konferencji „Priorytety w ochronie zdrowia 2017”, w styczniu tego roku na Zamku Królewskim w Warszawie, podczas paneli dyskusyjnych na temat perspektyw rozwoju ochrony zdrowia w Polsce. Poruszone wówczas problemy i dyskusje w ocenie organizatorów wykraczały daleko poza ramy i możliwości czasowe konferencji. W powtarzających się ocenach panelistów rozpoczęte wątki wymagały kontynuacji.

Konferencję rozpocznie sesja specjalna przygotowana z Komitetem Prognoz PAN, Komitetem Zdrowia Publicznego PAN oraz międzynarodową grupą ekspertów realizujących projekt FRESHER w ramach programu HORIZON 2020. Specjaliści wskażą zagrożenia zdrowotne w Polsce i Unii Europejskiej w okresie najbliższych lat, prognozowanych na podstawie dwuletnich prac międzynarodowego zespołu ekspertów (w tym 4 polskich). Organizatorzy planują udział m.in.: prof. Michała Kleibera wybitnego polskiego eksperta w analizach typu Foresight (wprowadzenie do konferencji), autorytetów klinicznych (m.in. prof. Grzegorza Opolskiego, prof. Witolda Rużyłło) i ekonomistów (prof. Stanisław Gomułka, prof. Krzysztof Opolski), którzy wezmą udział w panelu dyskusyjnym.
Nie zabraknie także wyjątkowego, plenarnego wykładu, który wygłosi go prof. Archana Singh-Manoux - wybitna europejska epidemiolog z Uniwersytetu w Marsylii. Moderatorem i organizatorem sesji będzie prof. Tomasz Zdrojewski.

To tylko jedna z sesji planowanych podczas konferencji. W programie znajdzie się kilkanaście półtoragodzinnych paneli dyskusyjnych. Każdy z nich będzie miał na celu prognozę alternatywnych scenariuszy rozwoju określonego elementu systemu ochrony zdrowia w perspektywie czasowej 2017–2027.
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Szczegóły na stronie konferencji.
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe