iStock

Za nami Prolog – poprzeczkę zawieszono wysoko

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Iwona Konarska
|
Źródło: Krystian Lurka
Inspirującym wprowadzeniem do tegorocznej edycji Priorities and Challenges in Polish and European Drug Policy (17 i 18 maja) okazało się wydarzenie towarzyszące, które odbyło się 16 maja.
W studiu telewizyjnym i w formule online spotkali się eksperci, aby rozmawiać o najważniejszych problemach, sukcesach, porażkach i nadziejach polskiej ochrony zdrowia.

Program Prologu:
– „Ustawa refundacyjna – czy jest szansa na finał jeszcze w tej kadencji Sejmu?”,
– „Fundusz Medyczny – gaszenie pożarów czy logiczny plan?”,
– „Opieka farmaceutyczna – kierunki rozwoju”.

Ustawa refundacyjna
Debata otwierająca, podobnie jak pozostałe, była transmitowana na żywo. Wśród zaproszonych gości znaleźli się:
– Marcin Czech, kierownik Zakładu Farmakoekonomiki Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego,
– Jarosław Frąckowiak, partner zarządzający, prezes zarządu PEX PharmaSequence sp. z o.o.,
– Paulina Kieszkowska-Knapik, wspólnik kancelarii KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński,
– Krzysztof Kopeć, prezes zarządu Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego Krajowych Producentów Leków,
– Oskar Luty, partner-założyciel kancelarii Fairfield.
Moderatorem była red. Marzena Sygut.

Głosowano za „małą nowelizacją ustawy refundacyjnej”, zawierającą najważniejsze, wynegocjowane już ustalenia, m.in. dotyczące marży aptecznej, marży hurtowej (powinien być zaakceptowany mechanizm jej aktualizacji) czy warunków refundacji, które powinny być bardziej stabilne. Później mogłaby się odbyć wielowątkowa debata. Paulina Kieszkowsk-Knapik tłumaczyła, że dobrze skonstruowana ustawa musi mieć jasne ramy, co jest możliwe tylko po szerokiej dyskusji (tu jej zabrakło). W rezultacie ustawa w proponowanym kształcie nie jest przyjazna ani pacjentom, ani biznesowi. Wątpliwa też wydaje się perspektywa jej wprowadzenia w kontekście kalendarza wyborczego.

Fundusz Medyczny
Do dyskusji pod tytułem „Fundusz Medyczny – gaszenie pożarów czy logiczny plan?” zaprosiliśmy natomiast:
– Rafała Janiszewskiego, właściciela kancelarii doradczej,
– Dorotę Korycińską, prezes Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej oraz Stowarzyszenia Neurofibromatozy Polska,
– Stanisława Maćkowiaka, prezesa Krajowego Forum na rzecz Chorób Rzadkich Orphan oraz Federacji Pacjentów Polskich,
– Irenę Rej, prezes Izby Gospodarczej Farmacja Polska,
– Łukasza Szmulskiego, dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia.
Dyskusję moderował red. Krystian Lurka.

Obecność dyrektora Łukasza Szmulskiego narzuciła rytm debaty. Wprowadzeniem do niej było jego wystąpienie, podsumował także i odpowiadał na pytania oraz zarzuty, bowiem większość prelegentów na tytułowe pytanie odpowiedziała, że jest to gaszenie pożaru. W skrajnym wypadku stwierdzono, że nieskuteczne, bo pożar ciągle się tli.

Co wybrzmiało poza metaforami?
Odmieniany przez wszystkie przypadki ratunkowy dostęp do technologii medycznych (RDTL). W odczuciu pacjentów, a i obserwatorów ochrony zdrowia, niejasne są możliwości skorzystania z tej ścieżki. Zwracano ponadto uwagę na niewykorzystane fundusze, co na pewno sygnalizuje zatory realizacyjne. Przypomniano, że Fundusz Medyczny miał wzmocnić onkologię, potem – słusznie – doszły choroby rzadkie, wreszcie senioralne – i tak jego priorytety rozrastały się, jak to określono, przez pączkowanie. Rozmówcom brakowało również pełniejszej realizacji zadań związanych z profilaktyką.
– Fundusz był dla nas wszystkich ogromną nadzieją – mówiła Irena Rej – i chciałabym, żeby się ona spełniła.
Odpowiadając i komentując, Łukasz Szmulski przypomniał, że fundusz nie miał być rewolucją, lecz zaspokojeniem różnych potrzeb, m.in. związanymi ze skróceniem czasu oczekiwania na terapię czy brakami w infrastrukturze. Z kolei RDTL nie może stać się kolejną formą refundacji, ma jasno wytyczoną ścieżkę. Dyrektor Szmulski zaprosił ekspertów do dalszej dyskusji, przypominając, że nie wymyślono idealnych przepisów i zawsze można je poprawić.

Opieka farmaceutyczna
Na zakończenie eksperci omawiali temat „Opieka farmaceutyczna – kierunki rozwoju”. Zaproszeni byli:
– Izabela Baj, ekspertka Pracodawców RP,
– Agnieszka Jeglińska, ekspertka Pracodawców RP,
– Agnieszka Neumann-Podczaska z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Porozumienia Zielonogórskiego,
– Małgorzata Pytlik, ekspertka Pracodawców RP.
Debatę moderowała red. Marzena Sygut.

Przegląd lekowy, jak zapowiedziano, wejdzie do katalogu świadczeń gwarantowanych, będzie przypisany farmaceucie. Za nami już jego pilotaż (czekamy na publikację wyników), który pozwoli ustrukturyzować działania i określić kompetencje farmaceutów, a więc zamienić go w aktywny system. Pilotaż obył się we współpracy z lekarzami POZ i pacjentami, którzy zaufali tej usłudze. Jej finałem jest ułożenie indywidualnego planu opieki farmaceutycznej. Jak podkreślała Agnieszka Neumannn-Podczaska, to nowe świadczenie zdrowotne musi być realizowane we współpracy z lekarzami rodzinnymi. Plusy? 80 proc. pacjentów po wdrożeniu indywidualnego planu potwierdziło mniejsze dolegliwości, m.in. farmaceuta zauważył powtarzające się w lekach substancje aktywne. W dalszej perspektywie poza indywidualnymi korzyściami, czyli ograniczeniem polipragmazji, są też bardziej odległe, finansowe dla systemu ochrony zdrowia. Za szczególnych beneficjentów tej indywidualnej opieki uznano seniorów i osoby z wielochorobowością.

Omawiano ponadto kwestię recept kontynuowanych i szczepień, które bardzo dobrze osadziły się w aptekach w czasie COVID-19. Teraz brakuje tylko kursów szczepień, o co apelowano do CMKP.

Była to najbardziej optymistyczna debata, bo opieka farmaceutyczna rozwija się (wreszcie) konsekwentnie. Fundusz Medyczny pozostawił wiele pytań, ważne, że przedstawiciel resortu widzi pole do dyskusji. Z kolei ustawa refundacyjna wymaga podsumowania listy rozbieżności i tego, co mogłoby się znaleźć w jej „małym” wydaniu.

I tak po prologu musi przyjść zasadnicze działanie.

 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.