Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Opieka nad pacjentem leczonym dializami otrzewnymi w czasie epidemii - zalecenia

Autor: Monika Stelmach |Data: 20.04.2020
 
 
Jak zminimalizować ryzyko zakażenia zarówno przez personel medyczny jak i pacjentów w czasie dializy otrzewnej określają rekomendacje wydane przez konsultanta krajowego w dziedzinie nefrologii. Zawierają one szczegółowe zalecenia dotyczące postępowania na każdym etapie procedury.
KOMUNIKAT Nr 8 KONSULTANTA KRAJOWEGO W DZIEDZINIE NEFROLOGII W SPRAWIE OCHRONY PERSONELU STACJI DIALIZ PRZED ZAKAŻENIEM WIRUSEM SARS-Cov-2 ORAZ LECZENIA DIALIZAMI OSÓB Z COVID-19

SZCZEGÓLNE ZALECENIA W ZAKRESIE OPIEKI NAD PACJENTAMI LECZONYMI DIALIZAMI OTRZEWNOWYMIA. Planowe szpitalne procedury chirurgiczne należy przełożyć.

B. Pacjentom dializowanym otrzewnowo oraz osobom wspólnie z nimi zamieszkującymi zalecam ograniczenie aktywności społecznych i niespotykanie się z innymi w celu zmniejszenia ryzyka kontaktu z osobą z potwierdzonym COVID-19 lub podejrzewanym o tę chorobę

C. Pacjenci powinni posiadać zapasy sprzętu do DO i leków na przynajmniej 2 tygodnie

D. Należy zapobiegać przypadkowemu rozlaniu w czasie usuwania zdrenowanego dializatu.

E. Domowe wizyty personelu medycznego nie powinny się odbywać.

F. Pacjenci i ich rodziny powinni komunikować się z personelem ośrodka dializ przede wszystkim za pomocą środków teleinformartycznych.

G. Zalecam częste kontaktowanie się z pacjentami w sposób zdalny, by wcześni rozpoznawać ich problemy zdrowotne i odpowiednio je leczyć. Szczególnie korzystną metodą postępowania z pacjentami dializowanymi otrzewnowo w dużych ośrodkach dializy otrzewnowej wydaje się być zdalne monitorowanie pacjentów (remote patient management, RPM).

H. Zalecam niezwłoczne zidentyfikowanie pacjentów podwyższonego ryzyka wśród pacjentów ośrodka.PRZED każdą wizytą w ośrodku dializy otrzewnowej/szpitalu

A. Personel ośrodka jest obowiązany zebrać (podczas rozmowy telefonicznej lub SMS-owo, za pomocą innych środków zdalnej komunikacji) od każdej osoby planującej wstęp do ośrodka (pacjenta i osoby towarzyszącej) wstępny wywiad w kierunku COVID-19 by ustalić:
• Czy ma objawy infekcji (zwłaszcza dróg oddechowych)?
• Czy ma złe samopoczucie z towarzyszącą gorączką?
• Czy ma gorączkę ponad 37,4 st.C?
• Czy u kogoś w ich rodzinie stwierdzono objawy związane z COVID 19?
• Czy kontaktowała się ona z osobą, u której w czasie ostatnich 2 tygodni potwierdzono COVID 19?
• Czy podróżowała w ciągu ostatnich 14 dni?

B. Jeśli odpowiedź na którekolwiek z tych pytań jest pozytywna należy pacjentowi:
• zalecić skontaktowanie się z powiatową stacją sanitarno-epidemiczną (PSSE), ze szpitalem zakaźnym lub szpitalem jednoimiennym
• udzielić informacji, że z tego właśnie powodu do ośrodka dializ może się zgłosić z nagłych przyczyn dopiero po uzyskaniu negatywnego wyniku testu na obecność materiału genetycznego SARS-Cov-2

W CZASIE wizyty w ośrodku dializy otrzewnowej/szpitalu należy:

A. Przez cały czas pobytu w ośrodku:
1. stosować czasową izolację pacjentów podwyższonego ryzyka od pozostałych.
2. minimalizować liczbę osób przebywających jednocześnie w ośrodku dializ poprzez:
- planowanie wizyt
- skracanie do minimum czasu kontaktu z personelem
- skracanie do minimum czasu wykonywania niezbędnych procedur
- zmniejszenie do minimum liczby procedurB. W poczekalni dystans pomiędzy poszczególnymi osobami nie powinien być mniejszy niż 2 metry.

C. Należy wyznaczyć szybki jednokierunkowy przepływ osób i procedur w czasie wizyty w ośrodku, włącznie z wypełnieniem kwestionariuszy klinicznych, zbadaniem ujścia zewnętrznego cewnika, konsultacją lekarską i dostosowaniem zaleceń dotyczących dalszego leczenia wraz z przepisaniem / wydaniem leków.

D. Leki stosowane w programach terapeutycznych należy wydawać na maksymalnie długi czas dopuszczany odpowiednimi przepisami.

E. W przypadku zidentyfikowania w trakcie wizyty osoby podejrzanej o COVID-19 lub narażonej na zakażenie w ostatnich 14 dniach, należy pobrać wymaz w kierunku SARSCov-2, zgodnie z lokalną procedurą, a osobę poddać izolacji na cały czas pobytu w ośrodku.

F. Każdy członek zespołu medycznego mający bliski kontakt z kimkolwiek, kto miał lub ma objawy sugerujące COVID 19, powinien rozpocząć kwarantannę na czas wskazany w aktualnych zaleceniach.G. Wszystkie osoby w ośrodku powinny stosować odpowiednią higienę rąk z użyciem środków z zawartością alkoholu • przed wejściem do pomieszczeń ambulatoryjnych/szpitalnych; • po spotkaniu z personelem medycznym • bezpośrednio po opuszczeniu gabinetu

H. Pomieszczenia powinny być wentylowane przez otwieranie okien lub włączanie klimatyzacji z systemem pobierającym świeże powietrze lub je oczyszczającym, w celu zapewnienia cyrkulacji powietrza.

I. Należy dokładnie przecierać i dezynfekować powierzchnie obiektów i podłogę przed i po każdej wizycie pacjenta.

J. Powierzchnie biurek, ekrany komputerów i klawiatury w gabinetach powinny także być dezynfekowane
codziennie oraz pomiędzy kolejnymi użytkownikami.


NALEŻY PRZEPROWADZAĆ OSTATECZNĄ DEZYNFEKCJĘ NATYCHMIAST I ZAWSZE, GDY W OŚRODKU DIALIZ POTWIERDZONO LUB BYŁO WYSOKIE PRAWDOPODOBIEŃSTWO PRZYPADKU COVID-19.

Dializa otrzewnowa może być w czasie epidemii SARS-Cov-2 znakomitą alternatywą do hemodializ - można dużą część szkolenie pacjenta i opiekuna przeprowadzić zdalnie, a założenie cewnika do otrzewnej przeprowadzić zgodnie z wymaganymi procedurami, w tym badania pacjenta na obecność materiału genetycznego SARS-Cov-2.Opracowano na podstawie: „ISPD: Postępowanie podczas epidemii COVID-19 dotyczące pacjentów dializowanych otrzewnowo” – tłum. J. Lange, M. Lichodziejewska-Niemierko
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe