Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Wytyczne ERS dotyczące opieki paliatywnej osób z POChP lub śródmiąższową chorobą płuc

Udostępnij:
Zwiększa się świadomość potrzeb w zakresie opieki paliatywnej u osób z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) lub śródmiąższową chorobą płuc (ILD). Celem grupy zadaniowej Europejskiego Towarzystwa Chorób Płuc (ERS) było przedstawienie zaleceń dotyczących rozpoczęcia i włączenia opieki paliatywnej u osób z POChP lub ILD.
Przewlekłe choroby płuc są głównymi przyczynami długotrwałej niepełnosprawności i przedwczesnej śmiertelności na całym świecie. POChP jest główną przyczyną zgonów z powodu chorób płuc i przewiduje się, że będzie czwartą przyczyną zgonów na świecie w 2030 r. Chociaż śródmiąższowa choroba płuc jest mniej rozpowszechniona niż przewlekła obturacyjna choroba płuc, idiopatyczne włóknienie płuc wiąże się z wysokim obciążeniem objawami, obniżoną jakością życia i krótkim przeżyciem.

W wytycznych zawarto definicję opieki paliatywnej dla osób z POChP lub ILD. Uznano, że pod tym pojęciem kryje się holistyczne i multidyscyplinarne podejście skoncentrowane na osobie, mające na celu kontrolowanie objawów i poprawę jakości życia osób z poważnymi problemami zdrowotnymi z powodu POChP lub ILD oraz wspieranie ich opiekunów.

Grupa zadaniowa ERS składała się z 20 członków, w tym osób z POChP lub ILD oraz opiekunów. Sformułowano osiem zaleceń, odpowiadając na następujące pytania:
1. Jak definiujemy opiekę paliatywną dla osób z POChP lub ILD?
2. Kiedy rozpocząć leczenie paliatywne w POChP i ILD?
3. Czy u osób z POChP i ich nieformalnych opiekunów należy stosować interwencje opieki paliatywnej z udziałem nieformalnych opiekunów?
4. Czy u osób z ILD i ich nieformalnych opiekunów należy stosować interwencje opieki paliatywnej z udziałem nieformalnych opiekunów?
5. Czy u osób z POChP należy stosować interwencje w zakresie planowania opieki z wyprzedzeniem?
6. Czy u osób z ILD należy stosować interwencje ACP?
7–8. W jaki sposób wdrażamy opiekę paliatywną i ACP z rutynową opieką kliniczną nad osobami z POChP i ILD oraz ich opiekunami?

Wytyczne dostępne pod linkiem: „European Respiratory Society clinical practice guideline: palliative care for people with COPD or interstitial lung disease”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.