Specjalizacje, Kategorie, Działy

Sebastian Szmit współautorem publikacji w najwyżej punktowanym piśmie świata

Udostępnij:
Na łamach flagowego czasopisma American Cancer Society (ACS Journal – IF 292,278) opublikowano przygotowane przez ICOS zalecenie postępowania w dobie COVID-19 z pacjentami ekstremalnie podwyższonego ryzyka – chorych onkologicznie z obciążeniem chorobami sercowo-naczyniowymi. Współautorem wytycznych jest prof. Sebastian Szmit kardio-onkolog z warszawskiego CMKP.
Pacjenci z czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego i rozpoznaną chorobą sercowo-naczyniową (CVD) jak pokazał przebieg epidemii COVID-19 należą do tych, którzy początkowo zostali zidentyfikowani jako osoby z najwyższym ryzykiem poważnych powikłań, w tym zgonu. Późniejsze badania wykazały, że pacjenci onkologiczni są również narażeni na wysokie ryzyko krytycznego przebiegu choroby. Dlatego najwyraźniej najbardziej wrażliwymi pacjentami są osoby zarówno z rakiem, jak i chorymi na CVD, a ostrożne, ujednolicone podejście do oceny i leczenia tej populacji pacjentów jest szczególnie potrzebne w czasach pandemii COVID-19.

International Cardio-Oncology Society (ICOS) przygotowało zalecenia, które mają na celu omówienie ogólnych wskazówek dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa kardiologicznego u chorych otrzymujących leczenie przeciwnowotworowe. Dokument może być przydatny dla onkologów, hematologów i kardiologów w trakcie i po pandemii COVID-19. Wytyczne w części zagadnień proponują inne rozwiązania niż zaproponowane przez ESMO jeszcze przed pandemią.

Jedną z kluczowych cech SARS-CoV-2 jest wysoki poziom zaraźliwości. Główna droga transmisji z człowieka na człowieka, odbywa się drogą kropelkową i to co warto zauważyć, że wirus może przetrwać poza organizmem nawet przez kilka dni. Szczególnie niepokojący jest fakt, że osoby zakażone mogą utrzymywać wysokie miano wirusa w górnych drogach oddechowych bez żadnych objawów, co prowadzi do bezobjawowego wydalania i przenoszenia wirusa.

W warunkach medycznych ryzyko przeniesienia wirusa jest szczególnie wysokie, gdy wykonywane są procedury generujące aerozol, w tym leczenie nebulizatorem, tlen o dużym przepływie, bronchoskopia, odsysanie z otwartej tchawicy, intubacja, ekstubacja, nieinwazyjna wentylacja dodatnim ciśnieniem, endoskopia i przezprzełykowa echokardiografia.

W zaleceniach znajdziemy m.in. ogólne rekomendacje postępowania dla pacjentów onkologicznych w czasie pandemii, strategie optymalizacji opieki kardiologicznej nad pacjentami z nowotworami, wytyczne nadzoru sercowo-naczyniowego, najlepsze praktyki w zapobieganiu i leczeniu powikłań sercowych u chorych na nowotwory.

Całe wytyczne dostępne pod linkiem
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.