Specjalizacje, Kategorie, Działy

VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

Udostępnij:
Od 14 do 17 września odbędzie się VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Program wydarzenia, układany starannie przez najwybitniejszych specjalistów neurologów, obejmie najważniejsze problemy współczesnej neurologii.
Podczas wydarzenia zaproszeni eksperci pod kierownictwem naukowym prof. dr. hab. n. med. Konrada Rejdaka poruszą zarówno aktualne problemy współczesnej neurologii, jak i aspekty związane z jej reformą.

Zachęcamy również do przesyłania streszczeń na konferencję – ostateczny termin zgłaszania streszczeń upływa już 31 maja 2022 r.!

WYTYCZNE
  • Streszczenie musi być zgłoszone w języku polskim.
  • Zgłaszane streszczenie nie może być uprzednio publikowane ani prezentowane na zjazdach krajowych.
  • Streszczenie powinno zawierać podstawowe dane dotyczące badania: cel, metodykę, wyniki i wnioski.
  • Dopuszcza się użycie powszechnie stosowanych skrótów, inne powinny być wyjaśnione. Nazwy leków można podać zgodnie z nazewnictwem międzynarodowym.
  • Dopuszcza się także zgłaszanie streszczeń w formie opisu przypadku: wstęp, opis przypadku, dyskusja, wnioski.
  • Streszczenia mogą być zgłaszane wyłącznie za pośrednictwem internetowego systemu obsługi uczestników.


W celu zgłoszenia streszczenia należy najpierw zarejestrować się jako uczestnik zjazdu. Informujemy również, że streszczenia niespełniające kryteriów oraz omówionych wymogów przygotowania nie będą honorowane!

Zarejestruj się!

REJESTRACJA
.
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.