Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Wytyczne dla pielęgniarek i położnych, które miały styczność z osobą zakażoną SARS-CoV-2

Źródło: Ministerstwo Zdrowia
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 02.11.2020
 
 
Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego wydał zalecenia dla pielęgniarek i położnych, które miały kontakt z osobą zakażona SARS-CoV-2. Rekomendacje określają krok po kroku, jak postępować, kiedy pojawi się ryzyko zakażenia. Publikujemy dokument.
Wytyczne konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego w zakresie postępowania dla pielęgniarek i położnych mających styczność z osobą zakażona SARS-CoV-2.

1. Podstawą wszelkich działań pielęgniarki jest postępowanie zgodne z wytycznymi i rekomendacjami oraz aktualną wiedzą medyczną, które stanowią bazę do opracowania procedur na poziomie lokalnym.

2. Pielęgniarka stosuje środki ochrony indywidualnej (ŚOI) dostosowane do stopnia zagrożenia zgodnie z obowiązującymi rekomendacjami krajowymi. Właściwe stosowanie ŚOI przez pielęgniarkę pozwoli na zminimalizowanie ryzyka zakażenia lub jego eliminację.

3. Pielęgniarka informuje każdorazowo niezwłocznie pracodawcę o zaistniałej sytuacji narażenia na SARS-CoV-2, nawet jeśli do kontaktu dojdzie poza miejscem pracy.

4. Decyzję o odsunięciu od czynności zawodowych w wyniku narażenia na SARS-CoV-2 podejmuje pracodawca, natomiast kwarantannę nakłada Państwowa Inspekcja Sanitarna.

5. Czas kwarantanny trwa 10 dni od dnia następnego po kontakcie o charakterze styczności z osobą zakażoną SARS-CoV-2 .W szczególnych przypadkach czas ten może zostać skrócony decyzją Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

6. Jedynie badanie przeprowadzone nie wcześniej w 7. dniu (co wynika z okresu wylęgania 2-14 dni, średnio 5-7 dni) od wystąpienia zdarzenia o wysokim ryzyku kontaktu (styczność), może potwierdzić zakażenie SARS-CoV-2.

7. Po zakończeniu kwarantanny nie ma wskazań do wykonania badania kontrolnego. Jeśli w trakcie kwarantanny nie pojawią się objawy wskazujące na COVID-19, to po jej odbyciu pielęgniarka ma prawo wrócić do wykonywania czynności zawodowych.

8. Jeśli po narażeniu na SARS CoV-2 rozwiną się objawy COVID-19, pielęgniarka kierowana jest do izolacji. W przypadku izolacji w warunkach domowych, o czasie izolacji decyduje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Okres izolacji ulega zakończeniu po 3 dniach bez gorączki oraz bez objawów infekcji ze strony układu oddechowego, ale nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów. Lekarz POZ może wydłużyć okres izolacji.

9. Skrócenie izolacji następuje po uzyskaniu dwukrotnie ujemnego wyniku testu z próbek pobranych w odstępach co najmniej 24-godzinnych, niezależnie od liczby dni, które upłynęły od ostatniego dodatniego wyniku diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 i od rodzaju objawów klinicznych.

10. Jeśli w wyniku kontaktu z osobą zakażoną SARS CoV-2 u pielęgniarki/położnej nie rozwiną się objawy chorobowe, a wynik będzie dodatni, to okres izolacji wynosi 10 dni od daty uzyskania dodatniego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Lekarz POZ może wydłużyć okres izolacji.

11. Pielęgniarka ma prawo do wykonania badania w kierunku SARS CoV-2 jeżeli podejrzewa, że miała styczność z osobą zakażoną SARS CoV-2. Wykonanie badania powinno odbyć się nie wcześniej niż w 7. dniu od styczności.
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe