Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Zalecenia dotyczące long covid i post-covid dla lekarzy rodzinnych oraz specjalistów

Źródło: AOTMiT
Autor: Monika Stelmach |Data: 14.03.2022
 
 
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji we współpracy z ekspertami z dziedziny POZ, pulmonologii, kardiologii, neurologii i fizjoterapii przygotowała pakiet zaleceń dotyczących monitorowania stanu zdrowia pacjentów po przebytym COVID-19.
U większości osób, które zachorowały na COVID-19, objawy ustępują po kilku tygodniach, jednak u niektórych, zwłaszcza wymagających hospitalizacji, występowanie symptomów choroby może przedłużać się o kilka tygodni, co określane jest mianem long covid. Z kolei objawy występujące po 12. tygodniu choroby definiuje się jako post-covid.

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji we współpracy z panelem ekspertów z dziedziny POZ, pulmunologii, kardiologii, neurologii i fizjoterapii przygotowała pakiet zaleceń odnoszących się do monitorowania stanu zdrowia pacjentów po przebytym COVID-19. „Zalecenia w long COVID/post-COVID” mają być kompendium wiedzy na temat diagnozowania i leczenia powikłań po COVID-19. Znalazły się tam informacje zarówno dla pacjentów, jak i lekarzy POZ oraz lekarzy AOS.

W obszernym opracowaniu eksperci wyszczególnili m.in. tzw. czerwone flagi, czyli objawy, które mogą świadczyć o zagrożeniu życia:
• utratę przytomności, zaburzenia świadomości (splątanie – chaotyczne myślenie i wypowiedzi,
majaczenie – urojenia, fałszywe myśli);
• ból uciskający lub dławiący w klatce piersiowej (niezależny od pozycji ciała);
• nasiloną duszność, przyspieszony oddech w spoczynku (powyżej 22/min), sine usta, obniżoną
saturację (wysycenie krwi tlenem) stwierdzoną pulsoksymetrem (SpO2 poniżej 92 proc.);
• ogniskowe objawy neurologiczne (niedowład, zaburzenia czucia, mowy, niedowidzenie);
• objawy wieloukładowego zespołu zapalnego, szczególnie u dzieci (wysoka gorączka, ból
brzucha, wysypka, senność, kaszel, duszność, szybka akcja serca);
• ciężkie objawy psychiatryczne, zagrożenie samookaleczeniem lub samobójstwem.

Opisane objawy mogą wystąpić po przebytym COVID-19, ale mogą też wynikać z innych przyczyn, niepowiązanych z tą infekcją. Obecność „czerwonych flag” wymaga natychmiastowej pomocy medycznej. I na te objawy lekarze powinni zwracać szczególną uwagę, a w razie ich wystąpienia udzielić natychmiastowej pomocy.

Jeśli chcesz ściągnąć dokument, kliknij w: Zalecenia w long COVID/post COVID.pdf.
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.