eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
4/2015
vol. 19
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
Raport

„Komunikacja wyzwaniem współczesnej medycyny”. Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej UM w Lublinie

Rafał Ziemiński
,
Monika Kozłowiec
,
Marzena Samardakiewicz

Psychoonkologia 2015, 4: 175
Data publikacji online: 2016/03/10
Plik artykułu:
- Sprawozdanie.pdf  [0.15 MB]
Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
 
„Komunikacja wyzwaniem współczesnej medycyny” – pod tym hasłem 21 listopada 2015 r. na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Uczestniczyło w niej ponad 145 słuchaczy z 11 jednostek naukowych, w tym niemal ze wszystkich uczelni medycznych w Polsce, a także grono specjalistów: lekarzy, psychologów, etyków. Komitet Naukowy zakwalifikował łącznie 32 prace, z czego 18 do prezentacji ustnej, a 14 do sesji plakatowej. Konferencja była wydarzeniem od dawna oczekiwanym i szeroko komentowanym w lubelskim środowisku akademickim, a jej popularność przerosła najśmielsze oczekiwania organizatorów, co świadczy przede wszystkim o tym, jak istotny i rzadko poruszany jest jej temat przewodni.
Konferencja została zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe działające przy Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej UM oraz Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Etyki i Filozofii Człowieka UM w Lublinie.
Wśród zaproszonych wykładowców znaleźli się ks. dr Jan Kaczkowski – bioetyk, prezes Puckiego Hospicjum pw. św. Ojca Pio i organizator Areopagu Etycznego, dr Dariusz Kuć – lekarz Białostockiego Hospicjum dla Dzieci, prof. Jacek Dąbała – ekspert w dziedzinie mediów i komunikacji, ks. dr Rafał Pastwa – bioetyk, Zbigniew Kowalski – dyrektor programu komunikacjazpacjentem.pl, dr Katarzyna Aldona Jankowska – onkohematolog dziecięcy z Collegium Medicum w Bydgoszczy, założycielka Polskiego Towarzystwa Komunikacji w Medycynie. Ponadto obecni byli znani i lubiani pracownicy naukowi UM w Lublinie – dr hab. Kamil Torres, kierownik Centrum Symulacji Medycznej w Lublinie, dr hab. Marzena Samardakiewicz, psycholog z Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej, oraz dr hab. Jakub Pawlikowski, adiunkt Zakładu Etyki i Filozofii Człowieka. Wśród osób prezentujących swoje prace znaleźli się również logopeda – mgr Agnieszka Kasperczuk, psychologowie – mgr Magdalena Horodeńska, mgr Maksymilian Pańczyk, a także ratownik medyczny, mgr Grzegorz Witkowski. Zaproszeni goście mieli ciekawe i przyciągające uwagę wykłady, a część z nich poprowadziła również warsztaty, na których można było spróbować swoich sił w symulowanych scenkach trudnych sytuacji komunikacyjnych. Na wysoką jakość warsztatów duży wpływ miał udział słuchaczy Akademii Teatralno-Wokalnej Jerzego Turowicza, którzy świetnie wcielali się w role pacjentów i członków ich rodzin.
Bardzo ciekawym elementem konferencji był blok prac studenckich, a także sesja plakatowa. Nie brakowało nowatorskich i ciekawych ujęć tematów, a komitet naukowy miał niełatwe zadanie, by wyłonić najlepsze prezentacje. Nagrodzono łącznie dziesięć prac.
Honorowy patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Drop, a patronat medialny – Medycyna Praktyczna.
This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.