eISSN: 1689-1716
ISSN: 0324-8267
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii/Archives of Forensic Medicine and Criminology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
 
2/2017
vol. 67
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
Krótkie doniesienie

6th Congress of the International Society of Forensic Radiology and Imaging, 10–13 maja, Odense, Dania

Aleksandra Borowska-Solonynko

Arch Med Sąd Kryminol 2017; 67 (2): 150–152
Data publikacji online: 2017/11/21
Plik artykułu:
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
10–13 maja 2017 r. w pięknym mieście Odense w Danii, odbył się już szósty z kolei kongres International Society of Forensic Radiology and Imaging (ISFRI) – międzynarodowego towarzystwa naukowego zajmującego się wykorzystaniem badań obrazowych w szeroko rozumianej kryminalistyce, głównie w medycynie sądowej i antropologii, ale także w innych odległych dziedzinach, np. weterynarii sądowej. Kongresy ISFRI co roku odbywają się w innym kraju. W tym roku gospodarzem był Institute of Forensic Medicine, University of Southern Denmark, a na czele komitetu organizacyjnego stanął prof. Peter Mygind Leth ze wspomnianego instytutu, który w latach 2016/2017 przewodniczył ISFRI. Należy wspomnieć, że prof. Peter Mygind Leth razem z kolejnym organizatorem zjazdu prof. Peterem Thiis Knudsenem od 2016 r. aktywnie współpracują z medykami sądowymi z Krakowa, Lublina i Warszawy.
Tematem przewodnim tegorocznej konferencji była kryminalistyka (w tym medycyna sądowa) w czasach zamachów terrorystycznych. W związku z tym duża część wykładów zaproszonych gości poświęcona była, znanym do tej pory tylko z mediów, wydarzeniom o charakterze terrorystycznym. Doktor Alon Krispin opowiedział, jak wygląda w tym kontekście praca medyka sądowego pracującego w Forensic Imaging Service at the National Center of Forensic Medicine (ICFM) w Izraelu. Zwrócił przy tym uwagę na aspekty medyczno-sądowe, podając przykłady na to, jak ocena obrażeń, dokonana choćby za pomocą samych badań obrazowych, zmieniała obraz wydarzeń, które początkowo wydawały się oczywiste i tak zostały przedstawione w mediach, a finalnie okazywały się bardziej skomplikowane. Dużo czasu poświęcił także aspektom polityczno-socjologicznym, podkreślając rolę mediów społecznościowych w podsycaniu konfliktów.
Profesor Paul Hofman z Department of Radiology, Maastricht University Medcial Center przedstawił prezentację dotyczącą badania ofiar samolotu Malaysian Airline Flight 17 strąconego nad terenem Ukrainy. Skupił się przy tym na kwestiach organizacji postępowania medyczno-sądowego przy tak dużej liczbie ofiar. Podkreślił rolę badań obrazowych, a także wskazał na konieczność dołączenia formularza oceny badań obrazowych do innych formularzy DVI. Zasygnalizował, tylko zbiorczo, kwestie doznanych przez ofiary tego lotu obrażeń, co wzbudziło niezwykłe wręcz zainteresowanie uczestników konferencji. Niestety, na szczegóły musimy jeszcze poczekać ze względu na dobro toczącego się śledztwa.
Arne Stray-Pedersen z Zakładu Medycyny Sądowej w Oslo omówił zagadnienia związane z wykorzystaniem badań obrazowych w badaniu ofiar, które zginęły w Oslo i na wyspie Utoya w Norwegii. Część poświęconą aspektom medyczno-sądowym poprzedził bardzo interesujący i przedstawiony w sposób emocjonalny wstęp dotyczący przebiegu zamachu z 2011 r.
Poza tematem głównym przedstawiono także inne, bardzo interesujące prezentacje poświęcone między innymi: zagadnieniom antropologicznym, technikom mikrotomografii rentgenowskiej, ultrasonografii, deep learning i wielu, wielu innym.
Ostatniego dnia duże emocje wywołał referat prof. Andersa Erikssona z Unit of Forensic Medicine, Umeå University and Center for Medical Image Science and Visualization (CMIV), Linköping University, dotyczący shaken baby syndrome. Przedstawił on wyniki pracy, w którą zaangażowanych było kilkadziesiąt osób, w tym lekarzy, ale także specjalistów od systematycznych przeglądów literatury. Praca miała charakter przeglądowy. Analizowano dostępne (w kilku językach) piśmiennictwo dotyczące shaken baby syndrome w celu sprawdzenia, czy są dowody naukowe na istnienie tego zespołu. Wyniki były szokujące dla samych badaczy, ale także dla uczestników kongresu. Okazało się bowiem, że prace poświęcone temu tematowi są bardzo niskiej jakości i naprawdę nie ma obecnie dowodów naukowych nie tylko na istnienie zespołu, ale nawet na to, że krwawienie podtwardówkowe może powstawać w wyniku potrząsania. Prelegent podkreślił konieczność prowadzenia badań nad patofizjologią powstawania krwiaków podtwardówkowych u niemowląt, ze szczególnym uwzględnieniem problemu krwiaków przewlekłych, pochodzących pierwotnie z okresu okołoporodowego. Zwrócił uwagę, że nieznany jest patomechanizm powstania wybroczyn naczyniówki oka, które miały być składową klasycznej triady shaken baby syndrome.
Na kongresie nie zabrakło także akcentów polskich. Zostały na nim zaprezentowane dwie prace z Krakowa i Warszawy. Doktor hab. Krzysztof Woźniak z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie przedstawił pracę pt. Postmortem imaging as a standard in evaluation of sharp force trauma – overview of recent cases, zaś dr n. med. Aleksandra Borowska-Solonynko z Zakładu Medycyny Sądowej w Warszawie przedstawiła pracę pt. Occipital condylar fractures – rare or unrecognized injury during traditional autopsy?, która została bardzo pozytywnie przyjęta przez uczestników kongresu, a także pobudziła do kuluarowych dyskusji. Ponadto dr hab. Krzysztof Woźniak przewodził jednej z sesji plenarnych.
W czasie trwania kongresu odbyły się także spotkania grup roboczych ISFRI, w których pracach biorą udział przedstawiciele z Polski.
Poza programem naukowym, organizatorzy przygotowali bogaty program spotkań wieczornych, który umożliwiał nawiązywanie znajomości z medykami sądowymi praktycznie z całego świata. W tym miejscu składamy podziękowania i ogromne gratulacje organizatorom tego wspaniałego spotkania w Danii.
Podczas kongresu wybrano nowego przewodniczącego ISFRI – został nim Dr. Chris O’Donnell z Victorian Institute of Forensic Medicine i już zaprosił wszystkich na 7th annual meeting International Society for Forensic Radiology and Imaging w 2018 r. w Melbourne, w Australii. Mam nadzieję, że zobaczymy się tam w szerszym gronie!

dr n. med. Aleksandra Borowska-Solonynko
Copyright: © 2017 Polish Society of Forensic Medicine and Criminology (PTMSiK). This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe