eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
 
1/2017
vol. 33
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

AAI – zapomniany tryb stymulacji

Szymon Domagała
1
,
Anna Polewczyk
1, 2
,
Łukasz Zandecki
1
,
Marianna Janion
1, 2

1.
2nd Department of Cardiology, Swietokrzyskie Cardiology Center, Kielce, Poland
2.
Department of Internal Diseases, Cardiology and Medicine Nursing, Institute of Nursing and Obstetrics, Faculty of Medicine and Health Science, Jan Kochanowski University, Kielce, Poland
Medical Studies/Studia Medyczne 2017; 33 (1): 63–66
Data publikacji online: 2017/03/31
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Przez wiele lat tryb stymulacji AAI był powszechnie używany u pacjentów z zespołem chorej zatoki, którzy wymagali implantacji kardiostymulatora. Po zmianie wytycznych w 2013 r. rozruszniki AAI zostały niemal całkowicie wyparte przez DDD, zwłaszcza z programowanym czasem opóźnienia przedsionkowo-komorowego. Argumentem za taką zmianą postępowania było głównie ryzyko rozwoju zaawansowanego bloku przedsionkowo-komorowego w długoterminowej obserwacji. Taka sytuacja może skutkować koniecznością zmiany trybu stymulacji, a co za tym idzie – koniecznością implantacji elektrody komorowej. Należy jednak pamiętać, że stymulacja w trybie AAI ma także wiele zapomnianych korzyści, które powodują, że nadal może ona być z powodzeniem stosowana w dobrze dobranej grupie pacjentów z objawową chorobą węzła zatokowego.

For a long time the AAI pacing mode was commonly used in patients with sick sinus syndrome, who were treated with pacemaker. After the guideline recommendations were updated in 2013 the AAI mode was displaced by the DDDR mode, especially with atrioventricular delay management. The most important argument for this change was the risk of the development of advanced atrioventricular block in long-term observation. This situation may require changing the pacing mode to DDD and implanting a ventricular lead. However, the AAI pacing mode has many forgotten advantages and it could still be successfully used in well selected patients with sick sinus syndrome.
słowa kluczowe:

stymulacja serca, zespół chorej zatoki, AAI, DDD

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe