eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online

REDAKCJA

Adres
Al. IX Wieków Kielc 19
25-317 Kielce
tel.: 41 349 69 09
e-mail:
studia.medyczne@ujk.edu.pl,
journals@termedia.pl
http://www.termedia.pl/Czasopismo/Studia_Medyczne-67

redaktor naczelny
Stanisław Głuszek

z-cy redaktora naczelnego
Tomasz Rogula, Marianna Janion

sekretarz redakcji
Edyta Suliga, Anna Lewandowska


redaktorzy tematyczni
Robert Bucki
Marianna Janion
Dorota Kozieł
Grazyna Nowak-Starz
Tomasz Rogula
Zbigniew Śliwiński

redaktor statystyczny
Małgorzata Misztal

redaktorzy językowi
Timothy Alexander
Beata Pasturczak-Lewandowska
Arleta Czarnik

WYDAWCA

Adres
TERMEDIA Wydawnictwo Medyczne
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
Polska
tel./faks +48 61 822 77 81
e-mail: termedia@termedia.pl

Biuro w Warszawie
tel./faks + 48 22 827 75 14
e-mail: biuro.warszawa@termedia.pl

Prezes Zarządu Wydawnictwa
Janusz Michalak

Sekretarz Redakcji
Marzena Demska
e-mail: m.demska@termedia.pl

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.