eISSN: 2391-6052
ISSN: 2353-3854
Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Zeszyty specjalne Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank4/2019
vol. 6
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł specjalny

ARIA 2019 – zintegrowana opieka w alergicznym nieżycie nosa – Polska

Alergologia Polska – Polish Journal of Allergology 2019; 6, 4: 111–126
Data publikacji online: 2019/12/25
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Zintegrowana opieka zdrowotna odgrywa krytyczną rolę w postępowaniu w chorobach alergicznych. Określa kluczowe czynności (na podstawie wytycznych) w postępowaniu z pacjentem obciążonym alergią, które są przenoszone na poziom lokalny i wdrażane do praktyki klinicznej. Szczególnie istotne w odniesieniu do alergicznego nieżytu nosa jest tworzenie nowych wytycznych w zakresie farmakoterapii i immunoterapii alergenowej. Immunoterapia swoista jest równoległym postępowaniem mającym charakter prewencji lub profilaktyki, a nie metody wskazanej u chorych, którzy nie reagują na farmakoterapię.

Integrated health care plays a pivotal role in allergic diseases. It identifies key actions (based on guidelines) in the management of allergy patients that are transferred to the local level and implemented in clinical practice. It is particularly important for allergic rhinitis to develop a new generation of guidelines for pharmacotherapy and allergen immunotherapy. Allergen-specific immunotherapy is a parallel therapy that has a preventive (or prophylactic) character and not a method indicated for those who do not respond to pharmacotherapy.
słowa kluczowe:

alergiczny nieżyt nosa, astma, zintegrowana opieka, rekomendacje

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe