eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla reumatologów!
www.ereumatologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
 
3/2008
vol. 46
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

ARTYKUŁ ORYGINALNY
Przyczyny nawrotów zespołów bólowo-korzeniowych u chorych leczonych chirurgicznie z powodu przepuklin dyskowych lędźwiowego odcinka kręgosłupa

Bohdan Pyskło
,
Tadeusz Styczyński
,
Robert Gasik

Reumatologia 2008; 46, 3: 125–129
Data publikacji online: 2008/07/09
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Ogółem przebadano 174 chorych operowanych z powodu przepukliny jądra miażdżystego krążka międzykręgowego, potwierdzonej badaniem MRI kręgosłupa lędźwiowego. Z powodu nawrotu dolegliwości bólowych 42 chorych po leczeniu chirurgicznym było hospitalizowanych ponownie od 2 do 8 lat po zabiegu operacyjnym. U 132 pacjentów nie obserwowano nawrotów zespołów bólowo-korzeniowych. Aby uzyskać odpowiedź na pytanie, które z czynników prognostycznych choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa mogą wpływać na występowanie nawrotów, przeprowadzono analizę porównawczą tych 2 grup chorych w zakresie wybranych parametrów klinicznych. Na podstawie przeprowadzonych badań wyodrębniono grupę czynników wpływających ujemnie na efekty terapeutyczne leczenia chirurgicznego przepukliny jądra miażdżystego krążka międzykręgowego.

A group of 174 surgically treated patients with lumbar disc hernias confirmed by MRI was examined. Forty-two patients after surgery were admitted to the hospital again 2 to 8 years after the surgical treatment because of recurrence of pain. This group was compared with 132 patients after surgery without pain, to answer which prognostic factors of degenerative spine disease may influence the recurrence of back pain. According to the results, a group of negative prognostic factors for lumbar spine surgery was selected.
słowa kluczowe:

leczenie chirurgiczne, nawroty kliniczne, czynniki ryzyka

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe