eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla reumatologów!
www.ereumatologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
 
4/2005
vol. 43
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

ARTYKUŁ ORYGINALNY
Standaryzacja metod oznaczania autoprzeciwciał markerowych w ramach ECFS – cele a realne efekty

Jakub Ząbek

RU 2005; 43, 4: 179–182
Data publikacji online: 2005/08/24
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Autoimmunizacja to stan permanentnej obecności w surowicach pacjentów autoprzeciwciał i autoreaktywnych limfocytów T, które występują i są zaangażowane w patomechanizmy występujące także w chorobach tkanki łącznej. Poza tym przeciwciała te są uznane za markery ww. jednostek chorobowych.
Począwszy od roku 1980 r., klinicyści zajmujący się pracami badawczymi byli zaangażowani w prace, których celem była standaryzacja surowic wzorcowych dla oznaczania przeciwciał przeciwjądrowych. Także w 1980 r. Fundacja Reumatologiczna w USA we współpracy z CDC założyła Komitet ds. Serologii Przeciwciał Przeciwjądrowych. Już w 1982 r. dostępnych było 5 surowic standardowych. W następstwie tej inicjatywy pracę Komitetu ds. Serologii ANA poparły następujące organizacje: ILAR, IUIS i WHO, zaś bank surowic referencyjnych w CDC rozrósł się do 10.
Już w pierwszym z warsztatów standaryzacyjnych (Workshop) (1989–1992) uczestniczyły 3 państwa byłego bloku wschodniego (Czechosłowacja, Węgry i Słowenia) i to właśnie przedstawiciele tych państw ustanowili grupę inicjatywną, która w latach 1993–94 utworzyła Central and East European Consensus Workshop for Standarization of Autoantibodies to Intracellular Antigens.
Zakład Mikrobiologii i Serologii IR od samego początku aktywnie uczestniczy w pracach tej grupy i w 1995 r. zorganizował w Warszawie II Spotkanie robocze ds. standaryzacji autoprzeciwciał dla antygenów wewnątrzkomórkowych.
Zakład Mikrobiologii i Serologii IR, widząc oczywiste korzyści z udziału w pracach EFCS, jest zdecydowany nadal brać w nich udział.

Autoimmunity is a such state of the immune system when in the sera of patients suffering on CTD-s permanently persist autoantibodies and autoreactive limphocytes T suspected to be involved in pathomechanisms of the disease. Beside, these autoantibodies are recognized as a ”markers” for particular disease.
Since 1980, clinical investigators in the United States have been engaged in efforts to standardize reference sera for antinuclear antibody determinations. In 1980, the Arthritis Foundations in the United States in collaboration with the Centers for Disease Control established a Committee on Antinuclear Antibody Serology. In 1982, five reference reagents were made available.
Following this initial activity several international organizations expressed support for expansion of these activities. These organizations were the ILAR, IUIS and WHO. The total number of reference reagents available in the CDC depository in 1988 comprised ten different sera.
In 1988-89 laboratories in Europe have established active collaborations with the purpose of standardizing ANA methodology.
Four laboratories from Eastern-Block countries establish in 1993/4 Eastern and Central Group European Consensus Workshop for Standardization of Autoantibodies to Intracellular Antigens.
Department of Microbiology and Serology from the beginning actively participates in the projects of this Standardization Group, and in 1995 had organized in Warsaw Second Meeting of the CEECWSAIA.
Department of Microbiology and Serology IR see evident benefits from the participation in the EFCS works and is dedicated to remain an active participants of the EFCS.
słowa kluczowe:

autoimmunizacja, autoprzeciwciała markerowe, standaryzacja metod oznaczania
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe