en ENGLISH
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla reumatologów!
www.ereumatologia.pl
SCImago Journal & Country Rank


 
6/2005
vol. 43
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY/REVIEW PAPER
Zajęcie układu krążenia u chorych na toczeń rumieniowaty układowy – przegląd literatury i własne obserwacje. Serologiczne czynniki ryzyka powikłań kardiologicznych

Lidia Ostanek
,
Edyta Płońska
,
Marek Brzosko
,
Krzysztof Mokrzycki
,
Małgorzata Peregud-Pogorzelska
,
Katarzyna Fischer

Ru 2005; 43, 6: 373-378
Data publikacji online: 2005/12/22
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Toczeń rumieniowaty układowy jest chorobą autoimmunologiczną, w której przebiegu zajęcie układu krążenia należy do częstych i istotnych prognostycznie manifestacji narządowych. Zajęcie serca dotyczy głównie osierdzia oraz aparatu zastawkowego, rzadziej mięśnia sercowego. Chorzy na toczeń rumieniowaty układowy narażeni są na powikłania wczesnej miażdżycy w postaci choroby wieńcowej i zawału mięśnia sercowego. W przeciwieństwie do ogólnej populacji, czynnikami ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych w toczniu są przede wszystkim przeciwciała antyfosfolipidowe, czas trwania choroby, czas leczenia glikokortykosteroidami, jak również zaburzenia lipidowe, obecność przeciwciał anty-oxLDL, wysokie stężenie CRP, a1-antytrypsyny i homocysteiny. Autorzy przedstawiają własne obserwacje dotyczące manifestacji kardiologicznych w grupie chorych na toczeń rumieniowaty układowy oraz serologiczne czynniki ryzyka związane z ich występowaniem.

Systemic lupus erythematosus is an autoimmune disease, in the course of which involvement of the circulatory system is one of the common systemic manifestations, very important from the prognostic point of view. Involvement the heart affects most commonly pericardium and valvular system; myocardium is affected rarely. Patients with SLE have a high risk of early atherosclerosis in the form of coronary disease and myocardial infarct. Unlike in the general population, risk factors of cardiovascular complications in the SLE patients are mainly antiphospholipid antibodies, duration of the disease, duration of glucocorticoid therapy, as well as lipid disorders, anti-oxLDL antibodies, and high levels of CRP, a1-antitripsin and homocystein. Own observations on cardiac manifestation in the SLE patients and serological risk factors related to cardiac involvement are discussed in the paper.
słowa kluczowe:

toczeń rumieniowaty układowy, zmiany w sercu, serologiczne czynniki ryzyka, przeciwciała antyfosfolipidowefacebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.