eISSN: 2450-4459
ISSN: 2450-3517
Lekarz POZ
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
3/2018
vol. 4
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Aktualne zagrożenie zakażeniem Borrelia burgdorferi

Tadeusz Płusa

Data publikacji online: 2018/08/09
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W 1977 r. opisano w miejscowościach Lyme i Old Lyme w stanie Connecticut w USA zapalenia stawów oraz zmiany skórne, które powiązano z ukąszeniami przez kleszcze. Obecnie choroba z Lyme (borelioza) jest najczęstszą chorobą odkleszczową na świecie. W Polsce większość zachorowań na boreliozę przypada na okres od maja do listopada, a ponad 80% przypadków stwierdza się w czerwcu i lipcu, w okresie żerowania nimf kleszczy. Rezerwuarem bakterii jest ok. 300 różnych gatunków ssaków. Borrelia burgdorferi charakteryzuje się zmiennością morfologiczną i immunologiczną w poszczególnych stadiach rozwojowych. Bakteria ma zdolność morfologicznego przekształcania się w postacie z deficytem błony komórkowej (cell wall deficient – CWD) w formie sferoplastów, L-form, bleb-like spirochetes i w postacie cyst (round body/form). Ma także zdolność do tworzenia biofilmu. Powyższe uwarunkowania wpływają na wiarygodność testów diagnostycznych, co może prowadzić do błędnych decyzji terapeutycznych. W postępowaniu początkowym istotne jest wdrożenie skutecznego leczenia, aby zapobiec dalszemu postępowi zakażenia. Szczególną trudność sprawia zespół poboreliozowy, gdy występują ciężkie stany niewydolności narządowej. Objawy zespołu pojawiają się miesiące lub lata po antybiotykoterapii u 10–20% leczonych jako odpowiedź autoimmunologiczna po czynnym zakażeniu i skutecznym leczeniu, które mogło zlikwidować czynnik sprawczy. Rozbieżność zaleceń terapeutycznych dotyczy głównie wyboru antybiotyku, jego dawki i czasu stosowania. Proponowana doksycyklina znajduje się we wszystkich zaleceniach, mimo że jej MIC90 wynosi 2,0 mg/l. Inne antybiotyki mają lepsze parametry, szczególnie azytromycyna, która podawana miejscowo w pierwszym etapie zakażenia, może być w pełni skuteczna.

In 1977, arthritis and skin lesions were described in Lyme and Old Lyme in the state of Connecticut in the USA, which was associated with tick bites. Currently, Lyme disease (borreliosis) is the most common tick-borne disease in the world. In Poland, most cases of Lyme disease occur between May and November, and over 80% of cases are found in June and July due to foraging nymphs ticks. The reservoir of bacteria is about 300 different species of mammals. Borrelia burgdorferi is characterised by morphological and immunological variability in particular stages of development. The bacterium has the ability to morphologically transform into cell wall-deficient forms (CWD) in the form of spheroplasts, L-form, bleb-like spirochetes, and in the form of cysts (round body/form). It also has the ability to create a biofilm. The above conditions affect the reliability of diagnostic tests, which may lead to incorrect therapeutic decisions. In the initial procedure, it is important to implement effective treatment to prevent further progression of infection. A particular difficulty in the procedure is caused by re-reflux syndrome, when severe states of organ failure occur. Symptoms of the syndrome appear months or years after antibiotic therapy in 10–20% of those treated as an autoimmune response, which was created after active infection and effective treatment that could eliminate the causative agent. The discrepancy in therapeutic recommendations concerns mainly the choice of antibiotics, its dose, and time of administration. The proposed doxycycline is included in all the recommendations, although its MIC90 is 2.0 mg/l. Other antibiotics have better parameters, especially azithromycin, which can be fully effective when administered topically in the first stage of infection..
słowa kluczowe:

borelioza, epidemiologia, patogeneza, rozpoznawanie, leczenie

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe