eISSN: 1689-1716
ISSN: 0324-8267
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii/Archives of Forensic Medicine and Criminology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
1/2017
vol. 67
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Amunicja myśliwska do broni gładkolufowej – przegląd historyczny

Piotr J. Bochyński, Anna Karpiewska, Maciej Kuliczkowski, Tadeusz Dobosz

Arch Med Sąd Kryminol 2017; 67 (1): 68-89
Data publikacji online: 2017/10/02
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Artykuł dotyczy tradycyjnej amunicji myśliwskiej zazwyczaj w papierowych łuskach, przeznaczonej do broni gładkolufowej. W pracy przedstawiono opis rozwoju myśliwskich naboi śrutowych w ujęciu historycznym, ze szczególnym uwzględnieniem ich genezy i rozwoju systemów inicjujących spalanie kolejnych generacji ładunku miotającego. Praca przestawia autorskie spojrzenie na proces powstania myśliwskiego scalonego naboju śrutowego. Artykuł zawiera informacje o nabojach historycznych, niewystępujących współcześnie, ich wymiarach, oznaczeniach i systemach zapłonowych. Opisane naboje stanowią często przykłady rzadkich i dawno zarzuconych rozwiązań konstrukcyjnych, które podejmowano w drodze do powstania współczesnego myśliwskiego naboju w kalibrach wagomiarowych, bardzo rzadko opisywanych w calach. Prezentowana praca zawiera szereg danych zarówno liczbowych, jak i balistycznych, przestarzałych i archaicznych dziś naboi, wraz z podaniem wymiarów i właściwości balistycznych. Niektóre tezy i dane zawarte w tej pracy są, zgodnie z wiedzą autorów, po raz pierwszy przedstawione w literaturze przedmiotu, a inne co prawda można znaleźć, lecz jest to bardzo żmudne z powodu ich rozproszenia w piśmiennictwie lub utrudnionego dostępu do nietrwałych źródłach internetowych.

This article deals with traditional hunting amunitions in paper cases, intended for smooth-bore shotgun. The paper describes the development of gunshot cartridges in historical terms, with particular emphasis on the origins and development of systems, initiating the combustion of subsequent generations of propelling cargo. The work gives an author’s look into the uprising process of an integrating gunshot cartridge. The article contains a number of information about historical cartridges, currently not to be found, their dimensions, markings and ignition systems. The described cartridges are often examples of rare and long-lasting constructional solutions, that have been made to create a modern cartridge in weight scale calibers. The presented work includes a number of numerical data as well as ballistic, obsolete and archaic today’s cartridges, with dimensions and ballistic properties. Some of the theses and data in this paper contained, according to the author’s knowledge, are for the first time presented in the literature, and others can be found, but it is very tedious because of their dispersion in the literature or the availability of hard to find and unstable internet sources.
słowa kluczowe:

balistyka sądowa, broń myśliwska, naboje myśliwskie, kalibry wagomiarowe

referencje:
Bochyński P, Kuliczkowski M, Karpiewska A, Turkiewicz M, Dobosz T. Śrut myśliwski – ewolucja technologii jego wytwarzania. Arch Med Sąd Kryminol 2016; 66: 41-64.
Ławruczin O. Pulija Fostera. Kałasznikow, orużje, bojepripasy, snarjażennije. 4/2005.
Barnes FC. Cartridges of the world. DBI BOOKS Northbrook, 1997.
Downar-Zapolski H. Dubeltówka śrutowa. Nabój. Strzelanie. Nowogródek 1934.
Greener WW. Modern Schot Guns. CASSEL&COMPANY Ltd, London 1891.
Hartink AE. Flinten Enzyklopädie. KARL MŰLLER VERLAG, Erlangen 1999.
Polska Norma PN-V-86003 „Broń myśliwska. Wymagania i badanie”. Wrzesień 1999.
Sosnowski J. Fabryka i skład broni. Warszawa 1910.
Trninić B. Lovačke puške i municija. Głas Srpski, Banja Luka 2000.
Trofimow WN. Ochotniczi bojepripasy. DARIS, Moskwa 2005.
Buturlin SA. Drobowoje rużje i strielba iz niego. Izdanije Wsiekochotsojuza, Moskwa 1929.
Dettmeyer R, Schütz HF. Rechtsmedizin. Springer Berlin 2014.
Bobiatyński I. Nauka łowiectwa we dwóch tomach. Druk. Józefa Zawadzkiego. Wilno 1823.
Frost GE. Ammunition making. An Insider’s Story. NRA Publication, Washington 1990.
Heard BJ. Handbook of Firearms and Ballistics. Willey-Blackwell, Chichester 2008.
Brown GI. Historia materiałów wybuchowych. Książka i Wiedza, Warszawa 2000.
Cundill JP. A dictionary of explosives. W. & J. Mackay & Co., London 1895.
Marshall A. Dictionary of explosives. Blakiston, Philadelphia 1920.
http://www.famous-scientist.ru (Ruczkin Witalij Anatolijewicz).
Czerwiński A. Dawna broń myśliwska. Oficyna Wydawnicza Almapress, Warszawa 1997.
Dreysse JN von. Abhandlung über die von des Königs Majestät von Preußen allergnädigst patentirten Zündnadelgewehre. Häßler, Weißensee 1830.
Greener WW. Modern breech-loaders: sporting and military. Cassell, Petter and Galpin, London 1871.
Greener WW. The breech-loader and how to use it. Cassell & Co., London 1892.
Greener WW. The gun and its development. Cassell and company, New York 1910.
Marks ECR. The evolution of modern small arms and ammunition. Marks and Clerk, London 1898.
Norton CB. American inventions and improvements in breech-loading small arms, heavy ordnance, machine guns, magazine arms, fixed ammunition, pistols, projectiles, explosives, and other munitions of war, including a chapter on sporting arms. Chapin & Gould, Springfield 1880.
Szyrkowiec A. Wszystko o broni myśliwskiej. Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1997.
Ploennies W von. Neue Studien über die gezogene Feuerwaffe der Infanterie Neue Hinterladungs Gewehre nach officiellen Versuchen beurtheilt. Eduard Zernin, Darmstadt & Leipzig 1867.
Walsh JH. The shot-gun and sporting rifle: and the dogs, ponies, ferrets, &c., used with them in the various kinds of shooting and trapping. Warne and Routledge, London 1859.
Zimmer A. Die JagdFeuergewehre Anleitung zur näheren Kenntnis u. zum richtigen Gebrauch d. JagdGewehre. Mit 10 Taf. Abb. Eduard Zernin, Darmstadt & Leipzig 1869.
Stadt RW. An Introduction to Collecting Shotshells; http://cartridgecollectors.org/?page=introduction-to-collecting-shotshells.
Stadt RW. Collecting .410 Shotshells and Boxes; http://cartridgecollectors.org/?page=collecting-410-shotshells.
International Ammunition Association Web Forum; https://forum.cartridgecollectors.org/.
Steinhauser C. CENTERFIRE SHOT SHELLS Page 1 – SHOT SHELL HEADSTAMP IDENTIFICATION http://members.shaw.ca/cartridge-corner/shotgun.htm.
Bochyński PJ. To też są zabytki… – znakowanie okuć łusek amunicji myśliwskiej na ziemiach polskich do okresu II wojny światowej. Odkrywca 2014; 8.
Bochyński PJ. Parowa Fabryka Broni, Rewolwerów i Amunicyi. Julian Stapf w Warszawie. Strzał 2012; 1-2.
Bochyński PJ. Fabryka Gilz Myśliwskich „Union” Godycki-Ćwirko F. i S-ka. Strzał 2010; 7-8.
Bochyński PJ. Warszawska Fabryka Amunicji. Strzał 2009; 6.
Bochyński PJ. Eustachy Dmytrach, lwowski rusznikarz-instytucja. Strzał 2012; 4-5.
Bochyński PJ. Znakowanie amunicji myśliwskiej i sportowej na „Ziemiach Odzyskanych” do 1945 / Headstamps ammunition for hunting and sporting on „Returned Territories” to 1945. Krotoszyn, 2012.
Bochyński PJ. Zapomniana gałąź prochów bezdymnych. Strzał 2013; 7-8.
Historia polskiej amunicji myśliwskiej i sportowej; https://sites.google.com/site/polishammohistory2/.
www Municion.org (escopeta).
POLECAMY
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe