eISSN: 2391-6052
ISSN: 2353-3854
Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Zeszyty specjalne Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank1/2021
vol. 8
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Anafilaksje po szczepionce Comirnaty© i promowanie epidemii alergii nie sprzyjają Narodowemu Programowi Szczepień – rekomendacje ekspertów ds. szczepień, ministra i konsultanta krajowego ds. alergologii nie przystają do rzeczywistości

Michał Kurek
1

1.
Zakład Alergologii Klinicznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Polska
Alergologia Polska – Polish Journal of Allergology 2021; 8, 1: 9–18
Data publikacji online: 2021/03/23
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W czasie badań szczepionek Pfizer-BioNTech i Moderna nie stwierdzono przypadków anafilaksji. W grudniu zeszłego roku rozpoczęto szczepienia w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. W Wielkiej Brytanii odnotowano dwa epizody po podaniu szczepionki firmy Pfizer. Dotyczyły kobiet z rozpoznaną wcześniej alergią na pokarmy i leki. Co najmniej kilka kolejnych zarejestrowano w Stanach Zjednoczonych. Zaczęto spekulować, że prewalencja anafilaksji wywoływanej przez szczepionkę firmy Pfizer może być 10-krotnie wyższa niż w przypadku innych znanych szczepionek. Anafilaksje zbiegające się w czasie z podawaniem szczepionki mRNA Moderna wydają się rzadsze. Agencja MHRA wykluczyła podawanie szczepionki Pfizer osobom z wywiadem wskazującym na anafilaksje wywołane przez pokarmy, leki lub inne szczepionki. Agencja CDC wykluczyła osoby z wywiadem wskazującym na przebytą ciężką reakcję niepożądaną, również natychmiastową alergiczną, na jeden ze składników szczepionki, w tym glikol polietylenowy (PEG). Uważamy, że te środki ostrożności są zbyt ogólnikowe, a zalecenia zbyt rygorystyczne. Powinny być zaadaptowane do potrzeb nadzoru poszczepiennego w globalnej, narodowej i indywidualnej perspektywie. Właściwymi punktami odniesienia są: terminologia alergologiczna dla użytku globalnego oraz definicje i zasady postępowania dotyczące niepożądanych reakcji na leki. W Polsce szczepienia rozpoczęto pod koniec grudnia zeszłego roku. Rekomendacje ekspertów ds. szczepień pojawiły się 26 grudnia. Okazały się kompilacją rekomendacji MHRA i CDC. Rekomendacje konsultanta krajowego ds. alergologii ukazały się 28 grudnia. Zalecenie wykluczenia osób z opisanym wyżej wywiadem zastąpiono sugestią zachowania szczególnej ostrożności w przypadku każdej przebytej anafilaksji. Alergolog ma wykrywać uczulenia na wszystkie składniki szczepionki Comirnaty©. W Polsce nie są one udostępniane dla potrzeb takiej diagnostyki. Zunifikowana terminologia alergologiczna i opisująca niepożądane reakcje na leki nie jest powszechnie respektowana przez akademików i alergologów. Realna prewalencja znaczącego klinicznie zjawiska indywidualnej nadwrażliwości zarówno alergicznej, jak i niealergicznej jest nieznana lub opacznie intepretowana. To zaburza logiczne rozumowanie lekarzy i wywołuje niepokój pacjentów.

No cases of anaphylaxis were registered In the clinical trials of the Pfizer-BioNTech and Moderna mRNA vaccines. In December mass vaccination programs have been implemented in the United Kingdom and in the United States. In the U.K. two anaphylactic episodes were registered after the first dose of the mRNA Pfizer vaccine which were two women with known food and drug allergies. At least a dozen episodes have been reported in the USA. It was also speculated that the incidence of anaphylaxis due to usage of the Pfizer vaccine, might be 10-times higher, as the incidence with all other vaccines. Anaphylactic episodes related to mRNA Moderna vaccine seems to be rarer. In response to the first two episodes, related to the Pfizer vaccine, the MHRA excluded any person with an history of anaphylaxis after food, drug, or vaccine. In the USA, the CDC excluded any person who has a history of a severe or immediate allergic reaction associated with any of the vaccine components, such as polyethylene glycol (PEG) and other glycols. We believe the reasoning behind that this is too vague and these precautions are too extreme. Thy only security measure that should be applied is post vaccinal surveillance on global, national and individual level. Appropriate reference points are accessible. These are as follow: revised nomenclature for allergy for global use, as well, definitions and management principles of adverse drug reactions. In Poland vaccination program started at the end of December. On December 26, recommendations of our Epidemiology Experts-team appeared. Unfortunately these are a just compilation of MHRA and CDC precautions. Recommendations of the National Consultant in Allergology appeared on December 28. Instead exclusion of every person with an history of anaphylaxis after food, drug, or vaccine, a special caution is recommended after every episode. It is required that an allergist detects sensitisations to all ingredients of the Comirnaty© vaccine. In fact this is unrealistic. In Poland these substances are not accessible for the routine diagnostic. Unfortunately the global unified terminology for allergy and adverse drug reactions is rarely respected by academicians, and by allergists. The real prevalence of clinically relevant phenomenon of individual hypersensitivity, allergic and nonallergic alike, remains unclear or misinterpreted. This disturbs the doctor’ s logical reasoning and increase the patient`s fears.
słowa kluczowe:

szczepionki mRNA przeciw COVID-19, zdarzenia niepożądane, anafilaksja, nadzór globalny i indywidualny, reakcje niepożądane, zunifikowane nazewnictwo, zunifikowane zasady postępowania, błędne interpretacje, niepokój pacjentów

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe