eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
1/2015
vol. 7
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Analiza przyczyn przyjęcia oraz przebiegu hospitalizacji w jednostce stacjonarnej opieki paliatywnej na podstawie hospitalizacji na Oddziale Medycyny Paliatywnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi w latach 2012–2013

Anna Zasowska-Nowak
,
Aleksandra Ciałkowska-Rysz

Medycyna Paliatywna 2015; 7(1): 58–66
Data publikacji online: 2015/04/13
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp: Oddział medycyny paliatywnej zapewnia pacjentom świadczenia medyczne wynikające z choroby podstawowej, a także związane z chorobami współistniejącymi. Częstość występowania chorób przewlekłych i nowotworowych wzrasta wraz z wiekiem, a ich współistnienie może być przyczyną przedłużających się hospitalizacji oraz zwiększania ich kosztów.

Cel pracy: Analiza rodzaju i częstości występowania chorób nowotworowych i schorzeń współistniejących, wskazań do hospitalizacji i jej przebiegu, określenie potrzeb w zakresie konsultacji specjalistycznych oraz struktury wiekowej pacjentów jednostki stacjonarnej opieki paliatywnej.

Materiał i metody: Retrospektywną analizą objęto dane uzyskane z dokumentacji medycznej wszystkich chorych (n = 348) hospitalizowanych na Oddziale Medycyny Paliatywnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi w latach 2012–2013.

Wyniki: U 99,4% pacjentów wskazaniem do hospitalizacji była choroba nowotworowa, najczęściej przewodu pokarmowego (30,5%) oraz układu oddechowego (17,0%). Dwieście czterdzieści osób (69%) miało więcej niż 65 lat. Pacjenci zgłaszali 1–10 schorzeń współistniejących (średnio 2 ±2), wśród których dominowało nadciśnienie tętnicze (35,9%), choroba niedokrwienna serca (23,9%) i cukrzyca typu 2 (18,7%). Liczba chorób przewlekłych korelowała pozytywnie z wiekiem (r = 0,4, p < 0,001). Średni czas hospitalizacji wynosił 16,7 ±16,6 dnia. Nowotwór złośliwy mózgu, płeć żeńska oraz wiek ≥ 65. roku życia były czynnikami ryzyka hospitalizacji dłuższej niż 28 dni (p < 0,05).

Wnioski: Wśród pacjentów hospitalizowanych na oddziale medycyny paliatywnej przeważały osoby w wieku powyżej 65 lat, u których częściej występowały choroby przewlekłe, a ich liczba była wyższa niż w młodszej grupie wiekowej. Podeszły wiek jest czynnikiem ryzyka przedłużającej się hospitalizacji. Wycena kosztów leczenia w opiece paliatywnej powinna uwzględniać konieczność leczenia schorzeń współistniejących, przeprowadzenia specjalistycznych konsultacji i wykonywanie badań dodatkowych.

Introduction: Palliative medicine department provides patients with medical care referred to main and concomitant diseases. The frequency of chronic and cancer diseases increases with patients’ age. Their coexistence can result in prolonged hospitalization and its high cost.

Aim of the study: The age structure, types and frequency of concomitant diseases, reasons for admission and a course of hospitalization of patients admitted to the stationary unit of palliative care were analyzed.

Material and methods: Retrospective analysis covered data obtained from all (n = 348) patients hospitalized in Palliative Medicine Department in University Clinical Hospital Military Memorial Medical Academy in Lodz in years 2012–2013.

Results: Ninety-nine coma four percent of patients were admitted with a diagnosis of cancer disease, mainly of digestive (30.5%) and respiratory (17.0%) tracts. Two hundred forty patients (69%) were ≥ 65 years old. Patients suffered from 1 to 10 concomitant diseases (mean 2 ±2). The most common were: hypertension (35.9%), ischemic heart disease (23.9%) and type 2 diabetes mellitus (18.7%). Its number correlated positively with the age (r = 0.4, p < 0.001). The mean duration of hospitalization was 16.7 ±16.6 days. Brain cancer, female sex and the age ≥ 65 years old were the risk factors for hospitalization > 28 days (p < 0.05).

Conclusions: Concomitant diseases occured more frequently in elderly than in younger patients. The age ≥ 65 years is the risk factor for prolonged hospitalization. The treatment’s cost evaluation in the palliative medicine unit should take into consideration the necessity of concomitant diseases’ treatment, specialistic consultations arranged and additional diagnostic conducted.
słowa kluczowe:

opieka paliatywna, choroby współistniejące, podeszły wiek

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.