eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
IMPACT FACTOR
0.2
MEiN
100
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.05

Journal Citation Indicator
 
Medycyna Paliatywna to kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, skierowany do lekarzy z różnych dziedzin medycyny sprawujących opiekę nad pacjentami chorującymi na nieuleczalne, ograniczające życie choroby.Wiodące tematy czasopisma to leczenie objawowe, kontrola bólu i innych problemów klinicznych związanych z przewlekłą postępującą i wyniszczającą chorobą. Poruszane będą także zagadnienia etyczne oraz problemy organizacyjne dotyczące medycyny paliatywnej.

Liczba wydań: 4 zeszyty rocznie plus wydania specjalne

Nakład: ok. 2000 egz.

Copyright: © Termedia Sp. z o. o. To jest czasopismo Open Access, wszystkie artykuły sa rozpowszechniane na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ ), dzięki czemu osoby trzecie, mogą kopiować i rozpowszechniać materiał na dowolnym nośniku lub w formacie oraz przekształcać i czerpać z materiału, pod warunkiem, że oryginalne dzieło jest prawidłowo cytowane i zachowuje warunki licencji.
Prawa do artykułu są zazwyczaj przenoszone przez autorów na właściciela czasopisma, który udostępnia go na licencji Creative Commons. Jeżeli jednak autor nie chce przenieść praw autorskich na wydawcę, może skontaktować się z redakcją i ustalić odrębne zasady – na jakich redakcja może opublikować artykuł w czasopiśmie. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z redakcją.
REDAKCJA

adres
Klinika Medycyny Paliatywnej
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
pl. Hallera 1, 90-647 Łódź
tel. +48 42 639 30 49
medycynapaliatywna@termedia.pl


redaktor naczelny
dr hab. n. med., prof. UM Aleksandra Ciałkowska-Rysz
a.cialkowska-rysz@termedia.pl

zastępca redaktora naczelnego
dr hab. n. med. Tomasz Dzierżanowski
tel. +48 601 334 001
t.dzierzanowski@termedia.pl

redaktor statystyczny
Małgorzata Misztal

redaktor językowy
Małgorzata Kowalska


recenzenci
dr hab. n. med., prof. UM Leszek Gottwald, Łódź
prof. dr hab. n. med. Jacek Rysz, Łódź
dr n. med. Aleksandra Modlińska, Gdańsk
lek. med. Wojciech Rolski, Warszawa
prof. dr hab. med. Mikołaj Majkowicz, Gdańsk
prof. Bukenov Akhat, Kazakhstan
prof. Sirota Valentina Bronislavovna, Kazakhstan

układ czasopisma
Słowo wstępne
Prace poglądowe i wytyczne
Prace oryginalne
Praktyka kliniczna
Nauka i badania kliniczne
Etyka i prawo
Programy edukacyjne
Listy do redakcji
Ogłoszenia
Kalendarium
Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej informacje Zarządu

Czasopismo dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę

WYDAWCA

adres
TERMEDIA Wydawnictwo Medyczne
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
Polska
tel./faks +48 61 822 77 81
e-mail: termedia@termedia.pl

Biuro w Warszawie
tel./faks + 48 22 827 75 14
e-mail: biuro.warszawa@termedia.pl

Prezes Zarządu Wydawnictwa

Janusz Michalak

Sekretarz Redakcji
Marzena Demska
e-mail: m.demska@termedia.pl

dział marketingu i reklamy
Anita Jóźwiak
tel. +48 61 822 77 81
kom. + 48 501 071 066
a.jozwiak@termedia.pl

dział dystrybucji i prenumeraty
tel./faks: +48 61 656 22 00
prenumerata@termedia.pl

Czasopismo jest finansowane przez wydawnictwo medyczne Termedia
eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.