eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
Rada Naukowa

prof. Bukenov Akhat, Karaganda Medical University (Kazakhstan)
ks. prof. dr hab. teol. Piotr Aszyk SJ, Collegium Bobolanum, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie
prof. dr hab. n. społ. Józef Binnebesel, Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń)
prof. Sirota Valentina Bronislavovna, Karaganda Medical University (Kazachstan)
prof. Augusto Caraceni, Instituto Nazionale dei Tumori, Milano (Italy)
dr hab. n. med., prof. UM Aleksandra Ciałkowska-Rysz, Uniwersytet Medyczny w Łodz
prof. Gregory Crawford MBBS, MPHC, MD, FRACGP, FAChPM, University of Adelaide (Australia)
prof. dr Andrew Davies FRCP, Trinity College Dublin (Ireland)
dr hab. n. med. Tomasz Dzierżanowski, Warszawski Uniwersytet Medyczny
dr n. med. Iwona Filipczak-Bryniarska, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński (Kraków)
dr n. med. Michał Graczyk, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. n. med. Tomasz Grądalski (Kraków)
dr n. med. Marcin Janecki, Śląski Uniwersytet Medyczny (Katowice)
dr hab. n. med. Aleksandra Kotlińska-Lemieszek, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (Poznań)
prof. dr hab. n. med. Elżbieta Krajewska-Kułak, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
prof. dr Geana Paula Kurita, Rikshospitalitet The Multidisciplinary Pain Centre, Copenhagen (Denmark)
prof. Philip Larkin, Université de Lausanne (Switzerland)
prof. dr hab. n. psych. Mikołaj Majkowicz, Akademia Pomorska w Słupsku
prof. Sebastiano Mercadante, La Maddalena Cancer Center, Palermo (Italy)
ks. dr hab. n. teol., prof. Andrzej Muszala, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
dr hab. n. psych. Marzena Samardakiewicz, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr hab. n. med. Rafał Stec, Warszawski Uniwersytet Medyczny (Warszawa)
dr Robert Twycross DM FRCP FRCR, Oxford University (United Kingdom)
dr n. med. Anna Zasowska-Nowak, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Honorowi Członkowie Rady Naukowej:
prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko
prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
prof. dr hab. n. med. Maciej Banach, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki (Łódź)
prof. dr hab. n. med. Jacek Rysz, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski, Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie (Warszawa)
prof. dr hab. n. med. Henryk I. Trzeciak
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.