eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac

1/2019
vol. 35
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Analiza związków pomiędzy postawą ciała a stabilnością posturalną u dziewcząt w wieku 10–12 lat

Katarzyna Bieniek
,
Jacek Wilczyński

Medical Studies/Studia Medyczne 2019; 35 (1): 55–60
Data publikacji online: 2019/03/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
Badania oceniające wpływ stabilności posturalnej na postawę ciała są bardzo istotne w diagnostyce oraz  reedukacji posturalnej.

Cel pracy
Analiza związków pomiędzy postawą ciała a stabilnością posturalną.

Materiał i metody
Badaniami objęto 146 dziewcząt w wieku 10–12 lat z trzech kieleckich szkół podstawowych. Do oceny postawy ciała zastosowano metodę optoelektroniczną Diers Formetric III 4D. Stabilność posturalną testowano przy użyciu platformy balansowej – Biodex Balance System.

Wyniki
Korelacja rang Spearmana wykazała wprost proporcjonalną zależność pomiędzy parametrami postawy ciała a szczytem kifozy, punktem przegięcia lędźwiowo-krzyżowego, maksymalnym kątem lordozy oraz kątem lordozy zmierzonym między stycznymi do powierzchni lędźwiowo-krzyżowego punktu przegięcia. Do parametrów, które wykazywały korelacje odwrotnie proporcjonalne, należały: długość tułowia zmierzona od kręgu C7 do punktu środkowego między dołkami lędź­wiowymi, długość tułowia od kręgu C7 do początku szpary pośladkowej oraz nachylenie tułowia wyrażone w stopniach i milimetrach.Introduction
Studies assessing the influence of postural stability on body posture are very important in postural diagnosis and re-education.

Aim of the research
To analyse the relationship between body posture and postural stability.

Material and methods
The research included 146 girls aged 10–12 years from three Kielce primary schools. The Diers Formetric III 4D optoelectronic method was used to assess body posture. Postural stability was tested using the Biodex Balance System platform.

Results
Spearman’s rank correlation coefficient showed a directly proportional relationship between body posture parameters and kyphotic apex, lumbosacral point of inflection, the maximal lordosis angle and the angle of lordosis measured between tangibles of the surface of the lumbosacral point and medial point between lordotic dimples. On the side of parameters showing inversely proportional correlations, the following were found: trunk lenght measured from vertebra C7 to the medial point between lordotic dimples, trunk lenght measured from vertebra C7 to the beginning of the gluteal cleft and trunk inclination expressed in millimeters and degrees.

słowa kluczowe:

stabilizacja centralna, metoda Diers Formetric III 4D, Biodex Balance System

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe