eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
 
3/2020
vol. 36
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Angiografia optycznej koherentnej tomografii – zastosowanie w praktyce okulistycznej

Bernadetta Płatkowska
1
,
Magdalena Kal
2
,
Michał Biskup
1

1.
Department of Ophthalmology, Regional Hospital, Kielce, Poland Head of the Department: Michał Biskup MD
2.
Collegium Medicum, Jan Kochanowski University, Kielce, Poland Head of Collegium: Prof. Marianna Janion MD, PhD
Medical Studies/Studia Medyczne 2020; 36 (3): 195–205
Data publikacji online: 2020/09/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Angiografia optycznej koherentnej tomografii jest najnowszą techniką obrazowania struktury oraz perfuzji naczyniowej siatkówki i naczyniówki. Do jej największych zalet należą nieinwazyjność oraz możliwość analizowania poszczególnych warstw naczyniowych. Pomimo ograniczeń oprogramowania technologia jest ciągle rozwijana i zyskuje coraz szersze zastosowanie. W praktyce klinicznej używana jest w celu wykrywania i porównywania neowaskularyzacji w takich schorzeniach, jak zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem, centralna surowicza chorioretinopatia, a także ogniska niedokrwienia towarzyszące retinopatii cukrzycowej, zakrzepowi żyły środkowej siatkówki i innym okulistycznym chorobom naczyniowym. Trwają badania nad możliwym wykorzystaniem tej metody jako przesiewowej we wczesnych stadiach chorób, takich jak retinopatia cukrzycowa i jaskra. W związku z trudnościami w interpretacji wyników istotne jest zwiększanie kompetencji lekarzy okulistów w tym zakresie i szerzenie wiedzy dotyczącej możliwego wykorzystania nowej metody.

Optical coherence tomography angiography is currently the most advanced imaging technique used in the visualisation of the structure and vascular perfusion of the retina and choroid. The greatest advantages of the technique include its non-invasive character and the ability to analyse individual vascular layers. Despite certain shortcomings in the software, the technology is constantly developing. In clinical practice it is used to detect and compare neovascularisation in disorders such as age-related macular degeneration and central serous chorioretinopathy, as well as the foci of ischaemia associated with diabetic retinopathy, central retinal vein occlusion, and other ophthalmological vascular diseases. At present its potential is being studied as a screening test for early stages of diabetic retinopathy and for glaucoma. Due to difficulties with the interpretation of the results, it is important to improve the skills of ophthalmologists in this respect, and to raise the awareness of the potential applications of this method.
słowa kluczowe:

angiografia optycznej koherentnej tomografii, neowaskularyzacja naczyniówkowa, choroby naczyniowe, zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe