eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
3/2013
vol. 17
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Aktywność fizyczna u dzieci leczonych z powodu nowotworu

Izabella Tomaszewska-Lampart
,
Marzena Samardakiewicz

Psychoonkologia 2013, 3: 113–118
Data publikacji online: 2014/03/05
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wstęp: Bardzo ważnym i wciąż jeszcze zbyt mało docenianym czynnikiem profilaktyki chorób nowotworowych jest aktywność fizyczna. Stwierdzono bowiem, że ćwiczenia fizyczne mają dobry wpływ zarówno na chorych w trakcie leczenia, jak i po przebytej chorobie nowotworowej. Aktywność ruchowa ma wyraźny udział w rozwoju somatycznym i motorycznym oraz daje poważne korzyści fizyczne, psychiczne i społeczne.

Celem pracy było omówienie dostępnych metod badania aktywności fizycznej oraz porównanie ich wyników w grupie dzieci zdrowych i leczonych z powodu nowotworu.

Wyniki: Stwierdzono, że poziom sprawności fizycznej zależy od wielu czynników, np. od wieku czy budowy ciała, a także od stanu zdrowia, narządów i układów oraz trybu życia. Jak wynika z omówionych badań, dzieci leczone z powodu choroby nowotworowej wykazują zwykle niższy poziom aktywności fizycznej niż ich zdrowi rówieśnicy.

Wnioski: Bardzo ważny jest nacisk na uświadamianie korzyści płynących z wysiłku fizycznego, zarówno lekarzom, nauczycielom i rodzicom, jak i samym pacjentom, gdyż dzieci bardziej zaangażowane w zajęcia ruchowe mają lepsze samopoczucie, większą odporność na choroby, wolniej się męczą oraz szybciej powracają do pełnego zdrowia.

Introduction: Physical activity is a very important and still not enough appreciated factor of neoplastic diseases prevention. It has been therefore verified that physical exercises have a positive influence on both the patients during treatment and after recovering from neoplastic diseases. Motor activities are evidently part of somatic and motor development providing physical, psychical and social benefits.

The aim of the paper was to present accessible methods of research concerning physical activity assessment as well as comparing its findings in a group of healthy children and those treated for the neoplasm.

Results: It has been indicated that the level of physical activity depends on many factors, such as gender, age or stature together with a health state, condition of organs, systems and lifestyle. As the results have shown, the children treated for neoplastic diseases demonstrate lower level of physical activity than their healthy peers.

Conclusions: Educating in the benefits of physical activity plays a significant role among the doctors, teachers, parents, but mainly the patients. Therefore, the children engaged in motor activities feel better, exhibit better disease immunity, slower fatigue and quicker recovery.
słowa kluczowe:

aktywność fizyczna, dzieci i młodzież z chorobą nowotworową

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.