eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
4/2014
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Ocena centralnych cewników dożylnych typu port-a-cath przez dzieci z nowotworowymi chorobami krwi i ich rodziców

Marta Pawełczak-Szastok, Katarzyna Sitnik-Warchulska, Anna Borysławska, Monika Bąk-Sosnowska, Renata Tomaszewska, Izabela Tomaszek, Tomasz Szczepański, Danuta Sońta-Jakimczyk

Psychoonkologia 2014, 4: 136–143
Data publikacji online: 2015/03/05
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp: Przeprowadzono dwie próby badawcze (w roku 1999 i 2008), w których dzieci leczone z powodu chorób nowotworowych krwi i ich rodzice oceniali przydatność i funkcjonowanie centralnych cewników dożylnych typu port-a-cath.

Materiał i metody: Ogółem w badaniu udział wzięło 119 rodziców i 50 dzieci w wieku od 9 do 18 lat. W obu próbach użyto ankiety składającej się z pytań otwartych dotyczących centralnych cewników dożylnych typu port-a-cath.

Wyniki i wnioski: Uzyskane wyniki świadczą, że dzieci i rodzice rozumieją potrzebę zakładania cewników dożylnych, widzą dużą ich przydatność i w większości pozytywnie oceniają ich funkcjonowanie. Dzieci biorące udział w drugiej próbie szerzej niż dzieci w próbie pierwszej opisywały cewniki dożylne i ich działanie. Ponadto wszystkie dzieci w próbie drugiej były poinformowane o zabiegu zakładania centralnego cewnika dożylnego i uzyskały od personelu medycznego informację na temat jego działania. W pierwszej próbie badawczej trójka dzieci nie uzyskała takich informacji. Rodzice biorący udział w drugim badaniu wyrażali więcej sugestii co do poprawy funkcjonowania centralnych cewników dożylnych typu port-a-cath niż rodzice w pierwszym badaniu. Podsumowując – leczone dzieci i ich rodzice pozytywnie oceniają działanie centralnych cewników dożylnych typu port-a-cath i na przestrzeni lat są coraz rzetelniej na ten temat informowani przez personel medyczny.

Introduction: There were two pieces of research carried out (in 1999 and 2008) where children with blood cancer and their parents evaluated the usefulness and efficiency of the port-a-cath implantable venous access system.

Material and methods: The study involved 119 parents and 50 children aged 9–18 years. In both pieces of research, an open-question questionnaire was used and the questions asked related to various aspects of the use of port-a-cath.

Results and conclusions: The results have indicated that both children and parents understand the necessity behind the use of port-a-cath and notice the related benefits. The majority of respondents positively assess the experience of using port-a-cath. The children taking part in the second piece of research elaborated more on the port-a-cath and how they work. Moreover, all of the children participating in the second research had been informed about the procedure of implantation and working of the port-a-cath. In the first piece of research three children had not received such information. The parents participating in the study in 2008 had more suggestions of improvement for the port-a-cath than those taking part in the study in 1999. Overall, both children and parents find the experience of using port-a-cath positive and are increasingly informed by the personnel about the implications of using the port-a-cath implantable venous access system.
słowa kluczowe:

centralne cewniki dożylne typu , dzieci z chorobą nowotworową, rodzice, jakość życia

referencje:
Młynarski R. Port dożylny. Info Studio, Lublin 2009. 
Perek D, Kowalewska E, Czajńska A, Polnik D, Drogosiewicz M, Stefanowicz M. Centralne dostępy dożylne u dzieci z chorobą nowotworową. Ryzyko powikłań. Doświadczenia jednego ośrodka. Med Wieku Rozw 2006; 10: 757-765. 
Chybicka A, Sawicz-Birkowska K. Leczenie skojarzone nowotworów u dzieci i młodzieży. W: Chybicka A, Sawicz-Birkowska K (red.). Onkologia i hematologia dziecięca. Tom I. PZWL, Warszawa 2008; 168-175. 
Tremolada M, Axia V, Pillon M, Scrimin S, Capello F, Zanesco L. Parental narratives of quality of life in children with leukemia as associated with the placement of a central venous catheter. J Pain Symptom Manage 2005; 30: 544-552. 
Secola R, Lewis M, Pike N, Needleman J, Doering L. “Targeting to zero” in pediatric oncology: a review of central venous catheter-related bloodstream infections. J Pediatr Oncol Nurs 2012; 29: 14-27. 
Krul E, van Leeuwen E, Vos A, Voûte P. Continuous venous access in children for long-term chemotherapy by means of an implantable system. J Pediatr Surg 1986; 21: 689-690. 
Wesenberg F, Anker C, Sommerschild H, Flaatten H. Central venous catheter with subcutaneous injection port (port-a-cath): clinical experience with children. Pediatr Hematol Oncol 1987; 4: 137-143. 
Zarri D, Montalcini F, Massimo L. The central venous catheter for young patients: an “umbilical cord” fantasy. Bone Marrow Transplant 1996; 18: 129-133. 
Pilecka W. Zachowanie dziecka w sytuacji choroby przewlekłej. W: Przewlekła choroba somatyczna w życiu i rozwoju dziecka. Problemy psychologiczne. Wyd. UJ, Kraków 2002; 93-116. 
Samardakiewicz M, Kowalczyk J. Rekomendacje dotyczące opieki psychospołecznej nad dziećmi z chorobami nowotworowymi. Ped Pol 2000; 9: 729-736. 
Rizzari C, Palamone G, Corbetta A, Uderzo C, Viganò E, Codecasa G. Central venous catheter-related infections in pediatric hematology-oncology patients: role of home and hospital management. Pediatr Hematol Oncol 1992; 9: 115-123.
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe