eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
4/2014
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Ocena centralnych cewników dożylnych typu port-a-cath przez dzieci z nowotworowymi chorobami krwi i ich rodziców

Marta Pawełczak-Szastok
,
Katarzyna Sitnik-Warchulska
,
Anna Borysławska
,
Monika Bąk-Sosnowska
,
Renata Tomaszewska
,
Izabela Tomaszek
,
Tomasz Szczepański
,
Danuta Sońta-Jakimczyk

Psychoonkologia 2014, 4: 136–143
Data publikacji online: 2015/03/05
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wstęp: Przeprowadzono dwie próby badawcze (w roku 1999 i 2008), w których dzieci leczone z powodu chorób nowotworowych krwi i ich rodzice oceniali przydatność i funkcjonowanie centralnych cewników dożylnych typu port-a-cath.

Materiał i metody: Ogółem w badaniu udział wzięło 119 rodziców i 50 dzieci w wieku od 9 do 18 lat. W obu próbach użyto ankiety składającej się z pytań otwartych dotyczących centralnych cewników dożylnych typu port-a-cath.

Wyniki i wnioski: Uzyskane wyniki świadczą, że dzieci i rodzice rozumieją potrzebę zakładania cewników dożylnych, widzą dużą ich przydatność i w większości pozytywnie oceniają ich funkcjonowanie. Dzieci biorące udział w drugiej próbie szerzej niż dzieci w próbie pierwszej opisywały cewniki dożylne i ich działanie. Ponadto wszystkie dzieci w próbie drugiej były poinformowane o zabiegu zakładania centralnego cewnika dożylnego i uzyskały od personelu medycznego informację na temat jego działania. W pierwszej próbie badawczej trójka dzieci nie uzyskała takich informacji. Rodzice biorący udział w drugim badaniu wyrażali więcej sugestii co do poprawy funkcjonowania centralnych cewników dożylnych typu port-a-cath niż rodzice w pierwszym badaniu. Podsumowując – leczone dzieci i ich rodzice pozytywnie oceniają działanie centralnych cewników dożylnych typu port-a-cath i na przestrzeni lat są coraz rzetelniej na ten temat informowani przez personel medyczny.

Introduction: There were two pieces of research carried out (in 1999 and 2008) where children with blood cancer and their parents evaluated the usefulness and efficiency of the port-a-cath implantable venous access system.

Material and methods: The study involved 119 parents and 50 children aged 9–18 years. In both pieces of research, an open-question questionnaire was used and the questions asked related to various aspects of the use of port-a-cath.

Results and conclusions: The results have indicated that both children and parents understand the necessity behind the use of port-a-cath and notice the related benefits. The majority of respondents positively assess the experience of using port-a-cath. The children taking part in the second piece of research elaborated more on the port-a-cath and how they work. Moreover, all of the children participating in the second research had been informed about the procedure of implantation and working of the port-a-cath. In the first piece of research three children had not received such information. The parents participating in the study in 2008 had more suggestions of improvement for the port-a-cath than those taking part in the study in 1999. Overall, both children and parents find the experience of using port-a-cath positive and are increasingly informed by the personnel about the implications of using the port-a-cath implantable venous access system.
słowa kluczowe:

centralne cewniki dożylne typu , dzieci z chorobą nowotworową, rodzice, jakość życia

facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.