eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
1/2012
vol. 16
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Osobowy wzrost u nastolatków zmagających się z chorobą nowotworową

Nina Ogińska-Bulik

Psychoonkologia 2012, 1: 1–8
Data publikacji online: 2012/12/28
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wstęp: W ostatnich latach badania nad stresem i traumą skupiają się na pozytywnych aspektach doświadczanych wydarzeń, określanych jako potraumatyczny wzrost. Badania w tym obszarze dotyczące dzieci i młodzieży wciąż jednak należą do rzadkości. Celem podjętych analiz było ustalenie, czy pozytywne zmiany, odzwierciedlane w postaci osobowego wzrostu, występują u nastolatków zmagających się z chorobą nowotworową i czy zależą one od płci, wieku i czasu, jaki upłynął od zdiagnozowania choroby.

Materiał i metody: W badaniach uczestniczyło 39 nastolatków chorych onkologicznie (16 chłopców i 23 dziewczęta), w wieku 14–18 lat (M = 16,5; SD = 1,14), którzy znajdują się w procesie leczenia bez stwierdzonych nawrotów choroby. Do oceny pozytywnych zmian w wyniku zmagania się z chorobą nowotworową wykorzystano Kwestionariusz Osobowego Wzrostu – KOW-27, własnego autorstwa, który mierzy zmiany w zakresie percepcji siebie, doceniania życia i relacjach z innymi.

Wyniki: Nastolatki, które doświadczyły choroby nowotworowej, ujawniły występowanie pozytywnych zmian, składających się na wzrost osobowy – 35,9% w wysokim stopniu. Większe zmiany dotyczyły percepcji siebie i doceniania życia niż relacji z innymi. Płeć, wiek ani czas, jaki upłynął od zdiagnozowania choroby, nie wpływały na poziom osobowego wzrostu.

Wnioski: Kwestionariusz Osobowego Wzrostu jest użytecznym narzędziem do oceny pozytywnych zmian po traumie u dzieci i młodzieży. Występowanie osobowego wzrostu w wyniku doświadczonej choroby świadczy o skutecznym radzeniu sobie z nią, jednakże konieczne są dalsze badania w tym obszarze.

Introduction: Recently stress and trauma research has begun to focus on positive outcomes, specifically posttraumatic growth, however the studies on children and adolescents are still very rare. The purpose of the study was to investigate if adolescents who experienced trauma related to cancer disease reveal positive changes, emphasizes in personal growth, in what degree and if gender, age and time since diagnosis of illness are related to the level of personal growth.

Material and methods: The study group consists of 39 adolescents (16 boys and 23 girls) aged 14-18 years (M = 16.5; SD = 1.14) who were in a process of treatment of cancer with no history of relapse. Personal Growth Questionnaire – KOW-27 (in own development) which measure positive changes in self perception, appreciation of life and relations to others was used in the study.

Results: Adolescents who have experienced cancer reported positive changes in the aftermath of trauma 35.9% of them in a high degree. The changes in appreciation of life and self perception were greater than in relations to others. Gender, age and time since diagnosis of cancer were not related to the level of personal growth.

Conclusions: Personal Growth Questionnaire is a useful tool to measure positive changes after trauma in children and adolescents. Occurring personal growth is an indicator of coping efficiency with illness, but further studies are needed in this area.
słowa kluczowe:

wzrost potraumatyczny, wzrost osobowy, choroba nowotworowa, nastolatki

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.