eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
4/2014
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Postawy rodzicielskie wobec dzieci z chorobą nowotworową i alergiczną a ból odczuwany przez dzieci

Eleonora Mess
,
Marta Kulpa
,
Bartosz Jerczak
,
Dominika Ceglecka
,
Maciej Ornat
,
Piotr Sielski
,
Iwona Pirogowicz

Psychoonkologia 2014, 4: 153–159
Data publikacji online: 2015/03/05
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wstęp: Celem pracy jest analiza porównawcza nasilenia odczuwania bólu u chorych dzieci w odniesieniu do postaw rodzicielskich. W badanej przez nas grupie znaleźli się pacjenci, u których zdiagnozowano chorobę nowotworową albo chorobę alergiczną. Postawy rodzicielskie analizowano w aspekcie fizycznym, psychicznym, jak również pod względem funkcjonowania dziecka w rodzinie. Wszystkie zmienne były oceną subiektywną, określaną przez dziecko z perspektywy jego odczuwania i funkcjonowania.

Materiał i metody: Procedura badania polegała na jednokrotnym, anonimowym badaniu kwestionariuszowym z użyciem Kwestionariusza stosunków między rodzicami a dziećmi (PCR) oraz ocenie nasilenia bólu za pomocą skali VAS. Grupę badaną stanowiło 25 dzieci z chorobą nowotworową w wieku 12–17,5 roku oraz 21 dzieci z chorobą alergiczną: astmą oskrzelową i atopowym zapaleniem skóry, w wieku 12–17 lat.

Wyniki: Otrzymane wyniki ukazują istotnie wyższy poziom bólu odczuwanego przez dzieci z chorobą nowotworową (p = 0,001) w porównaniu z dziećmi z chorobą alergiczną. Nasilenie postaw przyjmowanych przez rodziców nie różniło się istotnie statystycznie między oboma grupami, poza postawą odrzucającą, która była istotnie bardziej nasilona u rodziców dzieci z chorobami alergicznymi (p < 0,05).

Wnioski: Poziom bólu odczuwanego przez dzieci z chorobą nowotworową jest wyższy niż u dzieci z chorobami alergicznymi. Postawa odrzucająca u matek i ojców dzieci z chorobami alergicznymi jest bardziej nasilona niż w przypadku dzieci z chorobami nowotworowymi. Poziom odczuwanego bólu jest związany z nasileniem postawy odrzucającej oraz postawy kochającej u ojca. Nasilenie postaw przyjmowanych przez rodziców względem chorych dzieci (poza postawą odrzucającą) nie różni się znacząco w zależności od typu choroby zdiagnozowanej u dziecka.

Introduction: The aim of this study was to compare the severity of pain perception in pediatric patients in relation to parental attitudes. In the study group, patients were diagnosed with a tumor or an allergic disease including atopic dermatitis. Parental attitudes were studied in physical and mental terms of the functioning of the child in the family. All variables were assessed based on subjective evaluation by children from the perspective of their feelings and functionality.

Material and methods: Research consisted of single, anonymous PCR questionnaires and the study of pain intensification was graded using the VAS scale. The research group comprised twenty-five children with a tumor in the age range of 12-17.5 and twenty-one children with allergic diseases (atopic dermatitis and asthma).

Results: The results revealed significantly higher levels of pain in children with a tumor as compared to children with allergic diseases (p = 0.001). Furthermore, the intensity of the adopted attitude did not differ among the children with either type of the disease, except the attitude of rejection where the intensity was significantly higher among the children with allergic diseases (p < 0.05).

Conclusions: The level of pain felt by children with cancer is worse than that of children with an allergic disease. An attitude of rejection is more predominant in mothers and fathers when their child is suffering from an allergic disease than in parents with a child suffering from cancer. The level of pain perceived is correlated with an increased attitude of rejection but also an increase in the father’s attitude of love. The change of adopted attitude does not differ significantly (except for rejection) between the parents of children with cancer and allergic diseases.
słowa kluczowe:

dziecko, choroba nowotworowa, choroba przewlekła, alergia, postawy rodziców, ból

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.