eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
3/2013
vol. 17
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Redagowanie czasopisma na oddziale onkologii dziecięcej jako forma wsparcia psychospołecznego – doniesienie wstępne

Justyna Dubiel
,
Grażyna Sobol-Milejska

Psychoonkologia 2013, 3: 119–128
Data publikacji online: 2014/03/05
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wstęp: Projekt redagowania oddziałowego czasopisma zatytułowanego „Onko Okey” opisano na tle problematyki wsparcia psychospołecznego w praktyce onkologicznej. Celem pracy była wstępna ocena przydatności tej formy wsparcia psychospołecznego w percepcji pacjentów.

Materiał i metody: Badaniem objęto 35 osób przebywających na Oddziale Onkologii, Hematologii i Chemioterapii GCZD (28 rodziców oraz 7 nastoletnich pacjentów w wieku powyżej 15 lat). Osoby badane anonimowo wypełniały ankietę przygotowaną przez autorki, służącą do oceny czasopisma w odbiorze pacjentów.

Wyniki: Wszyscy badani wyrazili pozytywne opinie na temat czasopisma „Onko Okey” (71% ocena bardzo dobra, a 29% dobra). Analiza odpowiedzi na pytania ankiety wskazała wiele psychospołecznych korzyści czerpanych przez pacjentów z opracowywania i czytania czasopisma, wśród których najistotniejszą okazał się wgląd w to, jak radzą sobie inni (tę opcję zaznaczyło 80% ankietowanych). Wyniki ukazały również oczekiwania ankietowanych co do treści, które chcieliby znaleźć w kolejnych wydaniach czasopisma (na pierwszym miejscu były to porady specjalistów), a także w zakresie współudziału członków personelu w redagowaniu czasopisma (badani najliczniej wskazywali lekarzy, psychologa i pielęgniarki). Wśród ankietowanych 26% osób uczestniczyło w redagowaniu dotychczasowych wydań czasopisma, a 43% osób wyraziło zamiar aktywnego współudziału w kolejnych.

Wnioski: Wyniki ankiety zachęcają do dalszego redagowania czasopisma „Onko Okey”. Może być ono nośnikiem treści mających walory wsparcia, sprzyjającego efektywnej adaptacji w sytuacji kryzysu wynikającego z choroby nowotworowej dziecka. Korzystne dla rozwoju zasobów osobowych może być zarówno czytanie, jak i opracowywanie materiałów do publikacji, także z udziałem personelu leczącego i innych osób. Wyniki należy jednak traktować jako doniesienie wstępne i przeprowadzić empiryczną weryfikację zamieszczonych w dyskusji przypuszczeń.

Introduction: The project editing magazines in the pediatric cancer unit has been described in relation to the issue of psychosocial support in the practice of oncology.

The aim of the study was to evaluate the usefulness of this form of psychosocial support in the opinion of oncologic patients and their parents.

Material and methods: Thirty-five respondents – children diagnosed as having cancer over 15 years old and their parents have been enrolled to this study. The study group completed a questionnaire prepared by the author, for an assessment of the psychosocial value of the newspaper. The survey was anonymous.

Results: All participants in the study expressed a positive assessment of the magazine “Onco Okey”. More than half of the respondents also stressed the benefits of obtained information as the positive aspects of ward life, tips on how to deal with cancer, content in the field of psychology, moments of entertainment and mood improvement associated with reading newspapers, psychological support, a sense of connection with others and acquire useful recipes.

Conclusions: The results of the study showed a positive reception of conducted in pediatric oncology unit project – editing the magazine “Onco Okey” by children with cancer and their parents. It seems that an important supportive role played by even a moment of relaxation.
słowa kluczowe:

dzieci z chorobą nowotworową, wsparcie psychospołeczne, jakość życia, radzenie sobie ze stresem

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.