eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
2/2011
vol. 15
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Związek cech osobowości, depresyjności i lęku z przebiegiem leczenia kobiet z nowotworem piersi

Arkadiusz Stankiewicz
,
Wioletta Radziwiłłowicz
,
Mariola Bidzan

Psychoonkologia 2011, 2: 48–54
Data publikacji online: 2012/05/31
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Prezentowane badanie dotyczy związku między profilem psychologicznym – w tym profilem osobowości, poziomem i charakterem lęku i depresyjności – a czasem od rozpoznania choroby nowotworowej. W badaniu uczestniczyło 30 kobiet z rozpoznanym nowotworem piersi. Połowa badanych kobiet była poddana terapii od 5 lat, natomiast druga połowa rozpoczynała leczenie. Wyniki badania wskazują, że o ile różnice między obu porównywanymi grupami co do średniego poziomu poszczególnych cech nie są znaczące, to istnieją bardzo istotne różnice co do korelacji między poszczególnymi cechami osobowości a lękiem i depresją w obu grupach. W grupie pacjentek po 5 latach terapii ujawnił się mechanizm silniejszego kształtowania się lęku (w mniejszym stopniu depresyjności) pod wpływem neurotyczności, sumienności i ugodowości niż w grupie pacjentek na początku terapii.

Presented paper discovers relations between psychological features – personality, fear and depression – and time from cancer diagnosis. Participants were

30 women with breast cancer. Half of the sample is the beginner group (at the start of therapy) and the second half is the group after 5 years of therapy. Results suggest there are no significant differences in means in many of analysed features, but very interested significant differences were found in correlations between personality features and fear or depression in both groups. Mechanism of fear and (less significant) depression building is strongly related to neurotism, agreeability and conscientiousness in patient after 5 years of therapy than patients at the beginning.
słowa kluczowe:

profil osobowości, lęk, depresyjność, czas od rozpoznania choroby nowotworowej

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.