eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
2/2014
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Poczucie koherencji i duchowość – czynniki chroniące przed wypaleniem zawodowym osoby, które zajmują się pomocą medyczną i psychospołeczną pacjentom z chorobami nowotworowymi. Doniesienie wstępne

Agnieszka Kulczycka-Dopiera

Psychoonkologia 2014, 2: 59–65
Data publikacji online: 2014/09/15
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Poczucie koherencji oraz duchowość są istotnymi zasobami w kontekście jakości życia i profilaktyki antystresowej. Celem badania było wykazanie zależności pomiędzy wyżej wymienionymi zmiennymi a wypaleniem zawodowym osób, które zajmują się pomocą pacjentom z chorobami onkologicznymi. W badaniu wykorzystano kwestionariusz orientacji życiowej SOC-29, kwestionariusz samoopisu (KS) Ireny Heszen oraz kwestionariusz wypalenia zawodowego MBI Christiny Maslach. Wstępnie przebadano 30 osób – lekarzy, psychologów i księży, którzy zajmują się pomocą osobom z chorobami nowotworowymi. Okazało się, że duchowość i poczucie koherencji mogą pełnić funkcję parasola ochronnego przed wypaleniem zawodowym u osób, które pomagają pacjentom onkologicznym.

The sense of coherence and spirituality are very important resources that could enhance the quality of life and stress prevention. The aim of this preliminary study was to analyse the relation between the sense of coherence and spirituality with occupational burnout among people who take care of patients with cancer. The variables were measured by SOC-29 scale (Sense of Coherence Scale by Antonovsky), KS questionnaire by Heszen and Maslach Burnout Inventory. The study included 30 people that work with cancer patients on the daily basis – doctors, psychologists and priests. It turned out that the sense of coherence and spirituality can be a relevant protection against occupational burnout among people who work with cancer patients.
słowa kluczowe:

poczucie koherencji, duchowość, wypalenie zawodowe

referencje:
Sęk H. Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie. PWN, Warszawa 2004. 
De Walden-Gałuszko K. Nowe aspekty jakości życia w psychoonkologii w świetle założeń psychologii pozytywnej. Psychoonkologia 2011; 2: 65-69. 
Dymecka J. Poczucie koherencji a stan zdrowia rodziców zmagających się z chorobą onkologiczną dziecka. Psychoonkologia 2013; 1: 16-22. 
Heszen I, Gruszczyńska E. Wymiar duchowy człowieka, jego znaczenie w psychologii zdrowia i jego pomiar. Przegląd Psychologiczny 2004; 47: 5-29. 
Maslach C, Leiter M. Prawda o wypaleniu zawodowym. PWN, Warszawa 2011. 
Heszen I, Sęk H. Psychologia zdrowia. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2007. 
Mickiewicz I, Krajewska-Kułak E, Kędziora-Kornatowska K, Muszyńska-Rosłan K. Wybrane problemy na oddziałach onkologicznych i w hospicjach. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne 2011; 1: 343-352. 
Ramirez A, Graham J, Richards M i wsp. Burnout and psychiatric disorder among cancer clinicians. Br J Cancer 1995; 71: 1263-1269. 
Folkman S. Positive psychological states and coping with severe stress. Soc Sci Med 1997; 45: 1207-1221. 
Kozaka J. Radzenie sobie ze stresem choroby – współczesne koncepcje teoretyczne. Psychoonkologia 2010; 2: 60-69. 
Folkman S, Moskowitz JT. Coping: pitfalls and promise. Annu Rev Psychol 2004; 55: 745-774. 
Trzebińska E. Psychologia pozytywna. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008. 
Jaworski R. Psychologiczne badania religijności personalnej. Zeszyty Naukowe KUL 1998; 3-4: 77-88. 
Stawiarska P. Duchowość i jej związek ze zdrowiem w ujęciu logoteorii. Przegląd Psychologiczny 2004; 1: 47-60. 
Prusak J. Religia i duchowość w psychoterapii. W: Głaz S (red.). Podstawowe zagadnienia psychologii religii. Wydawnictwo WAM, Kraków 2006; 423-447. 
Heszen-Niejodek I. Wymiar duchowy człowieka a zdrowie. W: Juczyński Z, Ogińska-Bulik N (red.). Zasoby osobiste sprzyjające zdrowiu jednostki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003; 33-47. 
Piskozub M. Noetyczno-duchowy wymiar osobowości w procesie radzenia sobie ze stresem onkologicznym. Psychoonkologia 2010; 1: 1-13. 
Mroziak B. Antonovsky’ego koncepcja salutogenezy i poczucia koherencji (SOC). Nowiny Psychologiczne 1994; 1: 5-16. 
Antonovsky A. Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2005. 
Jabłoński M. Poczucie koherencji a ryzyko rozwoju depresji u chorych na białaczkę. Psychoonkologia 2009; 1-2: 1-10.
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe