eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
1/2014
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Kontrola emocji a lęk, agresja i zaburzenia o charakterze depresyjnym u rodziców dzieci chorych onkologicznie

Grażyna Cepuch
,
Katarzyna Wojnar-Gruszka
,
Katarzyna Gdańska

Psychoonkologia 2014, 1: 35–41
Data publikacji online: 2014/06/18
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wstęp: Diagnoza choroby nowotworowej krwi u dziecka jest wydarzeniem trudnym dla całej rodziny, często przekraczającym możliwości adaptacyjne jej członków. Bywa przyczyną powstawania negatywnych emocji. Celem pracy była ocena poziomu kontroli negatywnych emocji, tj. lęku, depresji i agresji, u rodziców dzieci chorych onkologicznie.

Materiał i metody: Badanie przeprowadzono w grupie 102 rodziców dzieci leczonych z powodu choroby nowotworowej krwi. W badaniu zastosowano: kwestionariusz ankiety własnego autorstwa, skalę do badania lęku i depresji HADS-M (Hospital Anxiety and Depression Scale Modified), skalę kontroli emocji CECS (Courtauld Emotional Control Scale).

Wyniki: Wyraźne zaburzenia lękowe, zaburzenia o charakterze depresyjnym oraz agresja występowały u większości ankietowanych. Ogólny średni poziom kontroli negatywnych emocji oceniono jako średnio wysoki.

Wnioski: Występowanie negatywnych emocji u rodziców dzieci chorych onkologicznie zaburza stan zdrowia oraz funkcjonowanie społeczne, a także powoduje zwiększenie kontroli emocji. Konieczne jest objęcie rodziców profesjonalną opieką psychologiczną w celu zminimalizowania skutków traumy związanej z chorobą nowotworową ich dziecka.

Introduction: The diagnosis of malignant disease in a child is a difficult and unexpected situation. The diagnosis and treatment of cancer in a child often becomes a source of negative emotions experienced and manifested by parents. The objective of this study was to evaluate the level of control over negative emotions including: anxiety, depression, and aggression, in parents of children with cancer.

Material and methods: The study group included 102 parents of children with diagnosed blood cancers. A survey questionnaire was developed by the authors. we used two validated measuring scales: HADS-M, CECS.

Results: Emotional disorders of depressive nature, anxiety and aggression occurred in most parents. The level of control over anger measured in our study group was medium-high.

Conclusions: The occurrence of negative emotions in parents of children with cancer disturbs their health condition and social functioning. It is necessary to provide parents with professional help in order to minimize the effects of trauma associated with their child’s malignant disease.
słowa kluczowe:

agresja, depresja, lęk, dzieci z chorobą nowotworową, rodzice

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.