eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
1/2014
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Kontrola emocji a lęk, agresja i zaburzenia o charakterze depresyjnym u rodziców dzieci chorych onkologicznie

Grażyna Cepuch, Katarzyna Wojnar-Gruszka, Katarzyna Gdańska

Psychoonkologia 2014, 1: 35–41
Data publikacji online: 2014/06/18
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp: Diagnoza choroby nowotworowej krwi u dziecka jest wydarzeniem trudnym dla całej rodziny, często przekraczającym możliwości adaptacyjne jej członków. Bywa przyczyną powstawania negatywnych emocji. Celem pracy była ocena poziomu kontroli negatywnych emocji, tj. lęku, depresji i agresji, u rodziców dzieci chorych onkologicznie.

Materiał i metody: Badanie przeprowadzono w grupie 102 rodziców dzieci leczonych z powodu choroby nowotworowej krwi. W badaniu zastosowano: kwestionariusz ankiety własnego autorstwa, skalę do badania lęku i depresji HADS-M (Hospital Anxiety and Depression Scale Modified), skalę kontroli emocji CECS (Courtauld Emotional Control Scale).

Wyniki: Wyraźne zaburzenia lękowe, zaburzenia o charakterze depresyjnym oraz agresja występowały u większości ankietowanych. Ogólny średni poziom kontroli negatywnych emocji oceniono jako średnio wysoki.

Wnioski: Występowanie negatywnych emocji u rodziców dzieci chorych onkologicznie zaburza stan zdrowia oraz funkcjonowanie społeczne, a także powoduje zwiększenie kontroli emocji. Konieczne jest objęcie rodziców profesjonalną opieką psychologiczną w celu zminimalizowania skutków traumy związanej z chorobą nowotworową ich dziecka.

Introduction: The diagnosis of malignant disease in a child is a difficult and unexpected situation. The diagnosis and treatment of cancer in a child often becomes a source of negative emotions experienced and manifested by parents. The objective of this study was to evaluate the level of control over negative emotions including: anxiety, depression, and aggression, in parents of children with cancer.

Material and methods: The study group included 102 parents of children with diagnosed blood cancers. A survey questionnaire was developed by the authors. we used two validated measuring scales: HADS-M, CECS.

Results: Emotional disorders of depressive nature, anxiety and aggression occurred in most parents. The level of control over anger measured in our study group was medium-high.

Conclusions: The occurrence of negative emotions in parents of children with cancer disturbs their health condition and social functioning. It is necessary to provide parents with professional help in order to minimize the effects of trauma associated with their child’s malignant disease.
słowa kluczowe:

agresja, depresja, lęk, dzieci z chorobą nowotworową, rodzice

referencje:
Vrijmoet-Wiersma CM, van Klink JM, Kolk AM, Koopman HM, Ball LM, Maarten Egeler R. Assessment of parental psychological stress in pediatric cancer. J Pediatr Psychol 2008; 33: 694-706. 
Clarke NE, McCarthy MC, Downie P, Ashley DM, Anderson VA. Gender difference in the psychosocial experience of parents of children with cancer: a review of the literature. Psychooncology 2009; 18: 907-915. 
Norberg AL, Boman KK. Parent distress in childhood cancer: a comparative evaluation of posttraumatic stress symptoms, depression and anxiety. Acta Oncol 2008; 47: 267-274. 
Houtzager BA, Oort FJ, Hoekstra-Weebers JE, Caron HN, Grootenhuis MA, Last BF. Coping and family functioning predict longitudinal psychological adaptation of siblings of childhood cancer patients. J Pediatr Psychol 2004; 29: 591-605. 
Houtzager BA, Grootenhuis MA, Hoekstra-Weebers JE, Last BF. One month after diagnosis: quality of life, coping and previous functioning in siblings of children with cancer. Child Care Health Dev 2005; 31: 75-87. 
Bennett Murphy LM, Flowers S, McNamara KA, Young-Saleme T. Fathers of children with cancer: involvement, coping, and adjustment. J Pediatr Health Care 2008; 22: 182-189. 
Garfield CF, Isacco A. Fathers and the well-child visit. Pediatrics 2006; 117: 637-645. 
Kars MC, Grypdonck MH, van Delden JJ. Being a parent of a child with cancer throughout the end-of-life course. Oncol Nurs Forum 2011; 38: 260-271. 
Gudmundsdottir E, Schirren M, Boman KK. Psychological resilience and long-term distress in Swedish and Icelandic parents’ adjustment to childhood cancer. Acta Oncol 2011; 50: 373-380. 
Fotiadou M, Barlow JH, Powell LA, Langton H. Optimism and psychological well-being among parents of children with cancer: an exploratory study. Psychooncology 2008; 17: 401-409. 
Vrijmoet-Wiersma CM, van Klink JM, Kolk AM, Koopman HM, Ball LM, Maarten Egeler R. Assessment of parental psychological stress in pediatric cancer. J Pediatr Psychol 2008; 33: 694-706. 
Barrera M, D’Agostino NM, Gibson J, Gilbert T, Weksberg R, Malkin D. Predictors and mediators of psychological adjustment in mothers of children newly diagnosed with cancer. Psychooncology 2004; 13: 630-641. 
Brown RT, Madan-Swain A, Lambert R. Posttraumatic stress symptoms in adolescent survivors of childhood cancer and their mothers. J Trauma Stress 2003; 16: 309-318. 
Frank NC, Brown RT, Blount RL, Bunke V. Predictors of affective responses of mothers and fathers of children with cancer. Psychooncology 2001; 10: 293-304. 
Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2001; 55-58. 
Dolgin MJ, Phipps S, Fairclough DL i wsp. Trajectories of adjustment in mothers of children with newly diagnosed cancer: a natural history investigation. J Pediatr Psychol 2007; 32: 771-782. 
Wijnberg-Williams BJ, Kamps WA, Klip EC, Hoekstra-Weebers JE. Psychological distress and the impact of social support on fathers and mothers of pediatric cancer patients: long-term prospective results. J Pediatr Psychol 2006; 31: 785-792. 
Chesler MA, Parry C. Gender roles and/or styles in crisis: An integrative analysis of the experiences of fathers of children with cancer. Qual Heal R 2001; 11: 363-384. 
Reay D, Bignold S, Ball S, Cribb A. “He just had a different way of showing it”: gender dynamics in families coping with childhood cancer. J Gender Studies 1998; 7: 39-52. 
Cayse LN. Fathers of children with cancer: a descriptive study of their stressors and coping strategies. J Pediatr Oncol Nurs 1994; 11: 102-108. 
Norberg AL, Boman KK. Parent distress in childhood cancer: a comparative evaluation of posttraumatic stress symptoms, depression and anxiety. Acta Oncol 2008; 47: 267-274. 
Lepiarz A. Problemy zdrowia psychicznego u rodziców dzieci z chorobą nowotworową. Onkol Polska 2009; 12: 102-104. 
Kreicbergs U, Valdimarsdóttir U, Onelöv E, Henter JI, Steineck G. Anxiety and depression in parents 4-9 years after the loss of child owing to a malignancy: a population based fallow-up. Psychol Med 2004; 34: 1431-1441. 
Waters EB, Wake MA, Hesketh KD, Ashley DM, Smibert E. Health related quality of life of children with acute lymphoblastic leukaemia: comparisons and correlations between parent and clinician reports. Int J Cancer 2003; 103: 514-518.
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe