eISSN: 1897-4317
ISSN: 1895-5770
Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla gastroenterologów!
www.egastroenterologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
2/2007
vol. 2
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Artykuł poglądowy
Alkoholowa choroba wątroby

Marek Hartleb
,
Ewa Czech

Przegląd Gastroenterologiczny 2007; 2 (2): 92–100
Data publikacji online: 2007/05/29
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Alkoholowa choroba wątroby jest w Europie najczęstszą przyczyną bezobjawowych nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych oraz najczęstszym wskazaniem do transplantacji wątroby z powodu schyłkowej marskości. Kolejnymi stadiami tej choroby są proste stłuszczenie, stłuszczeniowe zapalenie oraz marskość wątroby, która pojawia się u mniej niż 10% osób pijących alkohol w sposób szkodliwy dla zdrowia. Zapalenie stłuszczeniowe wątroby może okresowo przybierać postać niewydolności wątroby z pełną dekompensacją metaboliczną. W patogenezie alkoholowego zapalenia wątroby najważniejszą rolę odgrywają komórkowy stres oksydacyjny i ekspozycja wątroby na jelitowe endotoksyny. Próg toksyczności alkoholu oraz stopień uszkodzenia wątroby są indywidualnie zjawiskami związanymi ze słabo poznaną predyspozycją genetyczną oraz ze współistnieniem takich czynników, jak zakażenie HCV, niedożywienie, otyłość, cukrzyca, hemosyderoza lub stosowanie leków hepatotoksycznych. Najważniejszą rolę w leczeniu odgrywa trwała abstynencja alkoholowa, która poprawia przebieg kliniczny każdego stadium alkoholowej choroby wątroby. Znaczenie wspomagające ma dieta wysokokaloryczna i bogatowitaminowa, a w ciężkich postaciach zapalenia wątroby standardem postępowania jest kortykoterapia, wpływająca korzystnie na krótkoterminowy wskaźnik czasu przeżycia

Alcoholic liver disease remains in Europe the most common cause of subclinical abnormalities of laboratory tests and the most common indication for liver transplantation for terminal cirrhosis. Consecutive stages of this disease are simple steatosis, alcoholic steatohepatitis and cirrhosis, which develops in less than 10% of heavy drinkers. Occasionally, steatohepatitis may aggravate to liver failure with full metabolic decompensation. The most important steps in pathogenesis of acute steatohepatitis are cellular oxidative stress and hepatic exposure to gut endotoxins. Hepatic toxicity to alcohol and severity of liver damage are individual features, associated with poorly recognized genetic predisposition and comorbid factors such as infection with HCV, malnutrition, obesity, diabetes, haemosiderosis or hepatotoxic drugs. The mainstay of therapy remains relentless abstinence from alcohol, which improves the clinical outcome of all stages of alcoholic liver disease. A diet rich in calories and vitamins has a supportive therapeutic role, and standard management in patients with severe steatohepatitis is use of corticosteroids, having a beneficial effect on short-term survival.
słowa kluczowe:

alkoholowa choroba wątroby, stłuszczenie wątroby, alkoholowe zapalenie, alkoholowa marskość

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe