eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
1/2015
vol. 19
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:

Artykuł poglądowy
Rola muzykoterapii w opiece paliatywnej

Małgorzata Monika Stańczyk

Psychoonkologia 2015, 1: 37-40
Data publikacji online: 2015/06/10
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Niniejszy artykuł dotyczy zastosowania muzykoterapii w odniesieniu do pacjentów onkologicznych poddanych opiece paliatywnej. W pierwszej części artykułu przedstawiona została rola muzykoterapii w holistycznym systemie opieki paliatywnej nad pacjentem onkologicznym. Punktem wyjścia dla podjętych rozważań była definicja muzykoterapii, którą pierwszy raz w odniesieniu do opieki paliatywnej zastosowała Susan Munro. Zgodnie z jej definicją muzykoterapia jest kontrolowanym i intencjonalnym wykorzystaniem właściwości i potencjału muzyki, która stanowi formę psychosocjalnego i duchowego wsparcia oraz wpływa na poprawę jakości życia człowieka. Dużo miejsca poświęcono formom i technikom muzykoterapii, które mają zastosowanie w opiece paliatywnej. Przedstawiono również programy muzykoterapii realizowane w zagranicznych ośrodkach hospicyjno-paliatywnych przez B. Hogan i S. Weber. Druga część artykułu dotyczy zagadnienia jakości życia. Analizie poddano kwestionariusze jakości życia pod kątem badań realizowanych z ich użyciem w opiece paliatywnej. Dużo miejsca poświęcono zagadnieniu duchowości w opiece paliatywnej. Zarówno teoretyczna refleksja nad jakością życia, jak i prace empiryczne wskazują na to, że kwestia duchowego wsparcia stanowi istotny aspekt jakości życia pacjentów u kresu życia.

This article relates to the use of music therapy in the palliative care. The first part of the article presents the role of music therapy in a holistic system of palliative care for oncology patients. The starting point was the definition of music therapy – applied by Susan Munro, the first time in relation to palliative care patients. According to Munro music therapy is a controlled and intentional use of the characteristics and potential of the music, which is a form of psychosocial and spiritual support, and improving the quality of life. Much space is devoted to music therapy forms and techniques that are applicable also in the palliative care. Music therapy programs implemented in foreign palliative care centers by B. Hogan and S. Weber. The second part of the article deals with the problem of quality of life. Questionnaires were analyzed in terms of quality of life research conducted in the use in palliative care. Much space is devoted to the issue of spirituality about in palliative care. Both, theoretical reflection on the quality of life as well as empirical reflection suggests that spiritual support is an important aspect of the quality of life for patients at the end of life.
słowa kluczowe:

muzyka, muzykoterapia, opieka paliatywna

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.