eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
4/2014
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Współcierpienie rodziców w cierpieniu ich dzieci – nieprofesjonalne krótkie rozważania

Grażyna Cepuch
,
Dorota Domańska

Psychoonkologia 2014, 4: 160–163
Data publikacji online: 2015/03/05
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Tajemnicą i fenomenem cierpienia jest zdolność współodczuwania go z osobą cierpiącą. W kontekście ciężkiej choroby dziecka i cierpienia dziecka to matkę i ojca, którzy muszą stanąć w ich obliczu, cierpienie współprzeżywane z dzieckiem dotyka najgłębiej. Choroba dziecka jest doświadczeniem całej rodziny i stanowi poważne zagrożenie dla jej prawidłowego funkcjonowania. Dużym zagrożeniem dla relacji rodziców jest stan przeciążenia długotrwałą opieką i odpowiedzialnością. Personel medyczny powinien wspierać rodziców w czasie zmagania się z chorobą dziecka w celu uruchomienia przez nich zasobów pozwalających na zmniejszenie przeciążenia i negatywnych stanów emocjonalnych.

The secret and phenomenon of suffering is the ability to empathize with the suffering person. In the context of the child’s severe illness and a suffering child, a mother and a father who have to face the suffering of a child, co-suffering touches them deeply. Illness of a child is an experience of the whole family and a serious threat to its proper functioning. A major threat to the proper relationship of parents is an overload of long-term care and responsibility. Medical personnel should support parents during the struggle with the child’s illness to use their resources to reduce overburden and negative emotional states.
słowa kluczowe:

cierpienie, dziecko chore, współcierpienie rodziców

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.