eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
4/2014
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Współcierpienie rodziców w cierpieniu ich dzieci – nieprofesjonalne krótkie rozważania

Grażyna Cepuch, Dorota Domańska

Psychoonkologia 2014, 4: 160–163
Data publikacji online: 2015/03/05
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Tajemnicą i fenomenem cierpienia jest zdolność współodczuwania go z osobą cierpiącą. W kontekście ciężkiej choroby dziecka i cierpienia dziecka to matkę i ojca, którzy muszą stanąć w ich obliczu, cierpienie współprzeżywane z dzieckiem dotyka najgłębiej. Choroba dziecka jest doświadczeniem całej rodziny i stanowi poważne zagrożenie dla jej prawidłowego funkcjonowania. Dużym zagrożeniem dla relacji rodziców jest stan przeciążenia długotrwałą opieką i odpowiedzialnością. Personel medyczny powinien wspierać rodziców w czasie zmagania się z chorobą dziecka w celu uruchomienia przez nich zasobów pozwalających na zmniejszenie przeciążenia i negatywnych stanów emocjonalnych.

The secret and phenomenon of suffering is the ability to empathize with the suffering person. In the context of the child’s severe illness and a suffering child, a mother and a father who have to face the suffering of a child, co-suffering touches them deeply. Illness of a child is an experience of the whole family and a serious threat to its proper functioning. A major threat to the proper relationship of parents is an overload of long-term care and responsibility. Medical personnel should support parents during the struggle with the child’s illness to use their resources to reduce overburden and negative emotional states.
słowa kluczowe:

cierpienie, dziecko chore, współcierpienie rodziców

referencje:
Duda K. Fenomenologia cierpienia. W: Makiełło-Jarża G. Ból i cierpienie. Acta Academiae Modrevianae Kraków 2011; 9-17. 
Kundera M. cyt. za: Cackowski Z. Ból, lęk, cierpienie. Wydawnictwo Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1995; 91. 
Ossowska A. Choroba przewlekła jako czynnik ryzyka krzywdzenia emocjonalnego dziecka. Krzywdzenie emocjonalne 2003; 4: 63-71. 
Budziszewska B, Piusińska-Macoch R, Sułek K, Stępień A. Psychologiczne problemy rodziny pacjentów z chorobami nowotworowymi krwi w koncepcji systemowej. Acta Haematol Pol 2005; 36: 317-325. 
Balwierz W. Dziecko z chorobą nowotworową. Bioetyczne Zeszyty Pediatrii 2011-2012; 7: 15-30. 
Kędzierska B. Wpływ choroby nieuleczalnej na dziecko i rodzinę. W: Korzeniewska-Eksterowicz A, Młynarski W. Pediatryczna opieka paliatywna. Wyd. Uniwersytet Medyczny, Łódź 2011; 420-422. 
Kübler-Ross E. Dzieci i śmierć. Jak dzieci i ich rodzice radzą sobie ze śmiercią. Wyd. Media Rodzina, Poznań 2007. 
Neuman Y, Nadav M, Bessor Y. The pragmatics of bereavement. Journal of Pragmatics 2006; 38: 1369-1384. 
Sanders CM. Powrót nadziei. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1996. 
Dobraczyński J. Listy Nikodema. Wydawnictwo PAX, Warszawa 1978; 4. 
Szczepaniak L. Troska o dziecko umierające w szpitalu. Studium z pogranicza medycyny i teologii moralnej. Wyd. Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2008. 
Sławek T, cyt. w: Błeszyński J, Domżał Z, Binnebesel J. Wielowymiarowość cierpienia. WSEZ, Łódź 2010; 277-281. 
Jan Paweł II. Homilia w czasie liturgii słowa skierowana do chorych. Gdańsk 12.06.1987. W: http://ekai.pl/biblioteka/dokumenty/x486/homilia-w-czasie-liturgii-slowa -skierowana-do-chorych/. 
Frankl VE. Homo patients. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1998. 
Kowalczyk M. Bóg i człowiek wobec cierpienia – uwagi nieprofesjonalne. Bioetyczne Zeszyty Pediatrii 2011-2012; 7: 40-47.
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe