eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
2/2010
vol. 14
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Radzenie sobie ze stresem choroby – współczesne koncepcje teoretyczne

Joanna Kozaka

Psychoonkologia 2010, 2: 60–69
Data publikacji online: 2011/06/21
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Celem pracy jest przybliżenie współczesnych koncepcji wyjaśniających zmaganie się ze stresem choroby nowotworowej. Analizując doświadczenia osób chorych na raka, stres należy ujmować w sposób systemowy, czyli jako złożoną relację elementów środowiskowych, sytuacyjnych i podmiotowych, dyspozycyjnych i procesualnych. Współcześnie najszerzej rozważa się transakcyjne ujęcie stresu (Lazarus i Folkman), poszerzając je o salutogenetyczny konstrukt stworzony przez Antonovsky’ego, jakim jest poczucie koherencji. Ważną ideę stanowi koncepcja zachowania zasobów Hobfolla, która wnosi istotny wkład w rozumienie sytuacji chorych na raka. Ponadto ciekawe jest ujęcie radzenia sobie prezentowane przez Schwarzera, który skupia się na czynnikach ukierunkowanych na przyszłość.

The aim of the study was to introduce modern concepts of coping with stress in cancer. In analysis of the experiences of people with cancer, stress should be recognized in a systemic manner as a complex of environmental, situational and subjective elements, as well as dispositional and processual ones. Currently the transaction approach is the most widely considered (Lazarus and Folkman). It is supplemented with salutogenetic construct created by Antonovsky, which is the sense of coherence. The important idea is the Hobfoll’s theory of resources conservation, which makes an important contribution to understanding the situation of cancer patients. Moreover, there is an interesting approach to dealing with stress presented by Schwarzer, who focuses on future-oriented factors.
słowa kluczowe:

transakcyjna teoria stresu i radzenia sobie Lazarusa i Folkman, teoria zachowania zasobów Hobfolla, teoria salutogenetyczna i poczucie koherencji Antonovsky’ego, proaktywne radzenie sobie Schwarzera

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.