eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
1/2011
vol. 15
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Zastosowanie techniki hipnozy w leczeniu bólu

Michał Mielimąka
,
Agnieszka Murzyn

Psychoonkologia 2011, 1: 16–24
Data publikacji online: 2012/02/23
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Technika analgezji w stanie hipnozy jest jedną z najstarszych metod kontroli bólu. W ciągu ostatnich dwóch dekad opublikowano wyniki wielu interesujących badań tego zjawiska. Rozwój metod neuroobrazowania dostarczył nowych narzędzi, dzięki którym możliwe staje się zgłębienie wiedzy naukowej na temat natury zjawiska hipnozy. Współcześnie dostępna wiedza zawiera wiele przesłanek pozwalających uznać metody kontroli bólu z zastosowaniem techniki hipnozy za skuteczne i bezpieczne w wielu sytuacjach klinicznych. W artykule omówiono wyniki wybranych badań naukowych dotyczących skuteczności kontroli bólu z wykorzystaniem techniki hipnozy oraz przybliżono wybrane metody stosowane współcześnie w medycynie.

Hypnoanalgesia is one of the oldest methods of acute and chronic pain control. In the last two decades results of numerous research projects on the subject of hypnoanalgesia have been published. The advances in neuroimaging techniques have contributed greatly to the expansion of knowledge on the nature of hypnosis and hypnoanalgesia. Contemporary scientific data supports the hypothesis that hypnoanalgesia is an effective and safe method of pain management in a great variety of clinical conditions. This article is a selective review of studies and clinical application methods of hypnoanalgesia in contemporary medicine.
słowa kluczowe:

hipnoza, analgezja, ból, sugestia, ból pooperacyjny, ból porodowy, ból oporny na leczenie

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.