eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla reumatologów!
www.ereumatologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
 
6/2008
vol. 46
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Artykuł przeglądowy
Przegląd badań nad jakością życia chorych na reumatoidalne zapalenie stawów

Grażyna Bączyk

Reumatologia 2008; 46, 6: 372–379
Data publikacji online: 2009/01/21
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest przewlekłym postępującym procesem zapalnym tkanki łącznej prowadzącym do niszczenia tkanek stawowych i okołostawowych, w wyniku czego dochodzi do zniekształceń i upośledzenia czynności tych tkanek, a w konsekwencji do trwałego kalectwa. Współistniejące choroby oraz częste powikłania spowodowane leczeniem dodatkowo powodują utratę sprawności funkcjonalnej.
Ocena jakości życia chorych na RZS dotyczy następujących dziedzin jakości życia: fizycznej, emocjonalnej, społecznej, a także bólu stawowego oraz wpływu RZS na funkcjonowanie chorych. Wpływ RZS na jakość życia w dziedzinie fizycznej dotyczy odczuwanych dolegliwości bólowych stawów, co utrudnia codzienną aktywność chorego. Najczęściej występującymi problemami emocjonalnymi są: objawy depresji, obniżony nastrój oraz podwyższone napięcie emocjonalne. Dla właściwego funkcjonowania społecznego chorych na RZS konieczne jest wsparcie ze strony rodziny i przyjaciół oraz specyficzna opieka zdrowotna. Głównym celem opieki zdrowotnej jest utrzymanie niezależności tych chorych oraz zabezpieczenie przed pogorszeniem się jakości życia.

Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic, inflammatory, systemic connective tissue disease leading to loss of function in the joints, disability, and physical handicap.
Additional, diseases co-existing and frequent complications caused treatment are impact in functional loss. Evaluation of quality of life of patients with rheumatoid arthritis concerns three domains: physical, emotional, social and arthritis pain and arthritis impact. RA effects the quality of life in the physical domain. These effects joint pain, which makes everyday activities difficult for the patient. The most frequently emotional problems among patients with RA are: depression, decrease mood and high level of tension. Important for social functioning among patients with RA is support from family and friends, and specific health care. The principal goals of health care for patients with joint disorders are to maintain independence and preserve good quality of life.
słowa kluczowe:

reumatoidalne zapalenie stawów, jakość życia – przegląd

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe