eISSN: 2450-4459
ISSN: 2450-3517
Lekarz POZ
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
2/2024
vol. 10
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Badania wydolnościowe układu oddechowego u pacjentów po przebytym COVID-19 – fakultatywne czy obligatoryjne

Piotr Tadeusz Tomczyk
1, 2
,
Iwona Paradowska-Stankiewicz
1
,
Dominika Tomczyk
3

  1. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
  2. Kaszubskie Centrum Medyczne w Sierakowicach
  3. 3Oddział Otolaryngologiczny, Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicza w Chojnicach
Data publikacji online: 2024/05/29
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Od 2019 r. praktycznie cały świat walczy z epidemią zakażeń wirusem SARS-CoV-2, których konsekwencją jest choroba określana jako COVID-19. Zagrożenia płynące z zakażenia wirusem to nie tylko objawy ostrej fazy COVID-19. Poważne i odległe skutki mogą dotykać dużego odsetka pacjentów i utrzymywać się przez wiele miesięcy od zachorowania. Zespoły objawów chorobowych utrzymujące się powyżej 12 tygodni od infekcji SARS-CoV-2 zostały nazwane post-COVID oraz long COVID. Dominują z nich zwykle objawy ze strony układu oddechowego: kaszel, skrócenie oddechu, rzadziej dolegliwości dotyczące innych układów – krążenia, nerwowego i pokarmowego. W przebiegu diagnostyki oraz leczenia zespołów long COVID i post-COVID rokowanie pogarszają czynniki środowiskowe, na które narażeni są pacjenci: zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego oraz narażenie na działanie dymu tytoniowego. Również współwystępowanie chorób przewlekłych, głównie otyłości, cukrzycy, nadciśnienia tętniczego i przewlekłych schorzeń układu oddechowego, powoduje, że przebieg tych zespołów jest cięższy, a leczenie trudniejsze. Najczęstszymi powikłaniami COVID-19 dotyczącymi układu oddechowego są procesy zwłóknieniowe na poziomie oskrzelików oddechowych i pęcherzyków płucnych. W diagnostyce zmian płucnych po COVID-19 największą rolę odgrywają badania czynnościowe układu oddechowego, a wśród nich spirometria. Jest to badanie mało skomplikowane, o stosunkowo dużej dostępności, możliwe do wykonania zarówno w POZ, jak i w opiece specjalistycznej – ambulatoryjnej i szpitalnej.
słowa kluczowe:

long COVID, post-COVID, badania wydolnościowe układu oddechowego, spirometria

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.